Tyske mælkeproducenter klar til mælkestrejke

(Effektivt Landbrug) Discountkæder som Lidl, Aldi, Edeka og Spar har presset mælkeprisen langt under det acceptable niveau, mener mælkeproducenterne syd for grænsen. Og mens detailkæderne – ligesom i Danmark – fører priskrig på mejeriprodukter, varsler mælkebønderne blokader. I Bayern har man allerede været i aktion.

»Hochexplosiv«.

Sådan betegnes stemningen blandt Tysklands cirka 117.000 mælkeproducenter i disse dage.

Situationen er så højspændt, at de tyske mælkeproducenter er parate til at kæmpe sig til en højere mælkepris – dels via protestaktioner og fysiske blokader rettet mod de efterhånden mere og mere forhadte discountkæder - og om nødvendigt via en landsdækkende mælkestrejke.

Utilfredsheden bunder i, at mælkeprisen, som producenterne får, i de seneste tre år er faldet med 16 procent i Tyskland. Alene i mejeriåret 2002/2003 faldt mælkebøndernes indkomst med små tolv procent, og indkomsten ligger nu under 25.000 euro pr. bedrift, viser tal fra landbrugets egne organisationer.

Frustrationerne er ikke blevet mindre efter, at den tyske fødevareminister, Renate Künast, har meldt ud, at indkomsttabet for de tyske mælkeproducenter ventes at blive på op imod otte procent i år. Ministeriet forudser selv, at halvdelen af de i alt 117.000 mælkeproducenter i Tyskland må dreje nøglen i løbet af en kortere årrække.

Ikke mindst EU’s faldende interventionspris på smør og mælkepulver spiller en væsentlig rolle, men landmændenes vrede rettes dog hovedsageligt mod detailhandelskæderne og deres prispolitik.

Ifølge organisationen Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e.V. (BDM), der kan sidestilles med Landsforeningen Danske Mælkeproducenter, er den aktuelle mælkepris i Tyskland på 26 cent eller derunder pr. kg, mens omkostningsniveauet i gennemsnit ligger på 30-32 cent pr. kg mælk.

Det er altså en ren underskudsforretning at være mælkeproducent i Tyskland, og derfor opfordrer mælkeproducenterne og BDM discountkæderne til at stoppe, hvad de betegner som en ødelæggende prispolitik og i stedet føre fair forhandlinger og give en fair mælkepris.

Kravet fra BDM’s side er en mælkepris på 40 cent pr. kg, hvis en landsdækkende mælkeblokade skal undgås.

BDM’s opfordring til detailhandlen om at give plads til fair play er rettet direkte mod de prisforhandlinger, der gennemføres her i forårsmånederne mellem detailkæderne og mejerierne. I den aktuelle debat beskylder mælkeproducenterne discountkæderne for at spille mejerierne ud mod hinanden med det formål at få priserne presset yderligere i bund.

Lykkedes den manøvre - set med detailkædernes øjne - siger mælkeproducenterne imidlertid selv stop. I yderste konsekvens er de parate til at gennemføre landsdækkende protestaktioner rettet mod de store discountkæder.

En forsmag på disse protestaktioner har allerede været gennemført i Bayern, hvor cirka 40 procent af alle landbrug er kvægbrug. Her aktionerede mere end 1.500 mælkeproducenter i begyndelsen af marts mod udleveringslagrene hos supermarkedsgiganterne Lidl og Aldi.

Protestaktionerne i Bayern blev gennemført under mottoet »Levnedsmidler er mere værd! – fair forhandlinger og fair mælkepris«.

- Vi er nødt til at demonstrere, for det kan ikke fortsætte sådan her, fastslår en kampklar kredsleder, Georg Sellmar, i magasinet dlz agrarmagazin, der er baseret i München. Bladet har i øvrigt gjort læserne den tjeneste, at bringe telefonnumre og adresser på de største detailkæder i landet. En opfordring der ikke er til at tage fejl af.

Mælkeproducent Georg Sellmar udtaler sig til bladet som talsmand for Bayerischer Bauern Verband – der er den største landboorganisation i Bayern. Samme organisation understreger igen og igen overfor omverdenen, at kvalitet og fødevaresikkerhed har sin pris.

Præsident Walter Heidl fastslår blandt andet overfor den regionale radiostation Bayerischer Rundfunk, at mælkeprodukter er højkvalitetsprodukter og ikke slagvarer. Og han får støtte af sin generalsekretær, Hans Müller, der fastslår:

- Med prisfald på 20-30 procent på kontrollerede højkvalitetsprodukter som mælk, yoghurt og ost, lader det sig på lang sigt ikke gøre at forene dyrevelfærd på gårdene med en kvalitetsskånende forarbejdning af produkterne og et bredt udbud af forskellige fødevarer, advarer Hans Müller.

Bayerischer Bauern Verband understreger, at netop Aldi og Lidl, som er et par af de helt dominerende tyske discountkæder, har en særlig stilling på det tyske marked. Simpelthen fordi de priser, de to giganter forhandler igennem med mejerierne, er priser, de andre på markedet orienterer sig efter.

Tyskland er med sine 117.000 mælkeproducenter, hvoraf de 30.000 har mere end 50 årskøer, EU’s største mælkeproducent.

Den årlige produktion ligger på cirka 28 millioner ton. Til sammenligning indvejer Arla Foods godt 7,2 millioner ton mælk i Danmark og Sverige.

Mælkeproducenternes organisation, BDM, har opgjort, at detailkædernes aggressive prispolitik overfor mejerier og mælkeproducenter foreløbig har kostet mere end 50.000 arbejdspladser i Tyskland. Primært i landbrugssektoren og i landets fødevarevirksomheder.

Organisationen slår samtidig på, at den økonomiske ruin, som de stadig lavere mælkepriser driver mælkeproducenterne ud i, får den betydning, at kulturlandskabet i store dele af de smukkeste egne og turistområder i landet vil lide betydelig skade, hvis mælkesektoren kollapser. Dertil kommer, at endnu flere mennesker i industrien og mejerisektoren vil miste deres job.

Ikke blot de konventionelle mælkeproducenter er truet på eksistensen. Også de økologiske mælkeproducenter, der levede højt på en forbrugervenlig bølge i tiden lige efter den store europæiske BSE-skandale omkring 2001, er i økonomisk uføre.

Økologernes mælkepris er faldet fra et niveau omkring 38 cent pr. kg til cirka 31 cent, og prisen er fortsat dalende i et marked, hvor udbuddet er langt større end efterspørgslen efter økomælk.

Læs også