Landbruget skal holde orden i eget hus

(LANDBRUG SYD) Det bør være landbruget selv og ikke medierne der skal finde og håndtere de få landmænd, der har problemer med dyrevelfærden, lyder det fra formand for Vejle-Fredericia Landboforening, Jens Ejner Christensen.

Historier med negativt fortegn omkring landbruget har der været mange af det seneste år. Og det var da også med i forbindelse med sidste uges generalforsamling i Vejle-Fredericia Landboforening, hvor formanden Jens Ejner Christensen i sin beretning netop kom ind på de mange negative historier om landbruget, som har fyldt godt op i medierne.

- Dyrevelfærd er der altid fokus på, og her har vi som erhverv en særlig forpligtigelse til at holde orden i eget hus, sagde Jens Ejner Christensen, der samtidig kom ind på, at det netop var, hvad svinesektoren forsøgte sidste år, da man opdagede, at der var problemer med skuldersår, og hvor der blev talt og informeret rundt i sektoren.

- Alligevel gik det galt. TV-Syd bragte som det sikkert er de fleste bekendt et par indslag med nogle meget kedelige billeder af søer med alvorlige skuldersår. Det kan og vil vores erhverv ikke acceptere. Det er ubehageligt at blive præsenteret for billeder af blødende dyr i den bedste tv-sendetid. Det må og skal vi have bragt i orden, sagde Jens Ejner Christensen, der samtidig konstaterede, at de seneste meldinger fra slagterierne lyder på, at problemerne med skuldersår er forbedret.

Og Jens Ejner Christensen mener også, at princippet med at holde orden i eget hus gælder de øvrige problemstillinger i landbruget, som medierne har kastet sig over f.eks. overproduktion og gylle:

- Meldingen herfra skal være, at jo sværere pressen har ved at finde overtrædelser eller groft kritisable sager omkring vores erhverv, jo færre gange bliver vi en del af den halve times nyheder, der skal produceres hver dag.

En lille forening med alt for stor indflydelse. Sådan lyder Jens Ejner Christensens vurdering af Landsforeningen af Gylleramte, der sammen med repræsentanter fra Dansk Landbrug, Fødevareministeriet og Miljøministeriet udgør det såkaldte Nabogeneudvalg, hvis arbejde blandt andet er mundet ud i nye anbefalede afstandsregler, når landbruget skal udvide eller opføre nye staldanlæg.

- Det er godt gjort, at de cirka 250 personer som Landsforeningen af Gylleramte tæller formår at få så megen indflydelse, som de reelt får i dette tilfælde, sagde Jens Ejner Christensen.

Han understregede, at han ikke angriber anbefalingerne i Nabogeneudvalgets arbejde, og heller ikke holdningerne ved de gylleramte, da de jo som alle andre har ret til at fremføre deres synspunkter, der bør tages alvorlige.

- Men jeg vil have lov til at stille spørgsmålstegn ved rigtigheden og værdien af, at nogle selvbestaltede personer med en lille demokratisk organisation, pludselig sidder med ved forhandlingsbordet som den ene af fire parter. Jeg vil jo påstå, at hvis Landsforeningen af Gylleramte i stedet havde heddet Landsforeningen for godt naboskab, så var de aldrig kommet med ved forhandlingsbordet, sagde Jens Ejner Christensen.

Det var dog ikke kun landsrelaterede emner, der stod på programmet i forbindelse med generalforsamlingen i Vejle-Fredericia Landboforening. I forbindelse med generalforsamlingen blev det nemlig vedtaget på bestyrelsens opfordring at reducere den fra 11 til 7 medlemmer, hvilket betød, at hele bestyrelsen var på valg.

Jens Ejner Christensen blev genvalgt som formand, mens følgende blev valgt til bestyrelsen: Fritvalgt medlem: Knud Jeppesen. Planteavlsudvalget: Sejer Grimstrup. Kvægudvalget: Carsten Madsen. Svineudvalget: Henrik Buhl. Økonomiudvalget: Peter Buhl. Samfundskontakt: Per Rasmussen. Deltidsudvalget: Jens Jacob Rossel.

Endelig var der valg til LRØ-repræsentantskabet. Her blev følgende valgt: Hans Henrik Mols, Mogens Jensen, Henrik Johansen og Hans Julius Lervad.

Læs også