Advarer mod brandfare

(LANDBRUG SYD) Naturen er tør, og brandfolkene har flere gange været i aktion, fordi afbrænding løber løbsk.

Markbrande er på ingen måde noget, der kun har med august og høstsæsonen at gøre – tværtimod. I foråret ligger der masser af vissent græs, og der skal ikke meget til, inden ilden får fat.

Adskillige landmænd brænder af i øjeblikket, og det kan der være mange gode grunde til. Men der er også grund til at understrege, at det skal ske med forsigtighed, og beredskabscheferne advarer mod afbrænding – det er nødvendigt at tage sine forholdsregler og bl.a. pløje/harve brandbælter, så ilden ikke breder sig.

Brandfolkene i Vojens har bl.a. været til en brand som følge af en landmands afbrænding. Han mistede kontrollen over bålet, og et større areal brød i brand, og ilden var med stor hast på vej mod en skov. Der blev sat ind på at redde skoven, og det lykkedes.

Branden var så kraftig, at der blev tilkaldt assistance fra Beredskabscenter Syd i Haderslev.

Læs også