Miljøminister nedlægger veto

(LANDBRUG SYD) Hans Chr. Schmidt (V) gør indsigelse mod regionplantillæg, der skal bane vejen for udvidelse af to kvægbesætninger i Ribe Amt. Manglende oplysninger i materiale forsinker tilladelser til landmændene.

Som de eneste har Miljøministeriet og miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) mulighed for at nedlægge veto i forbindelse med regionsplaner, og det er netop, hvad der er sket i forbindelse med planerne om udvidelse af to kvægbesætninger i Ribe Amt.

I breve fra ministeriet – underskrevet af Hans Chr. Schmidt – gøres der indsigelse mod regionplantillæg 12 og 14, og dermed er der samtidig sat en stopper for sagerne. Inden amtet har fået udfærdiget regionplantillæggene, så de falder i tråd med ministeriets krav, må planerne stoppe.

- Amtsrådet kan ikke vedtage regionplantillægget, inden det er godkendt af ministeriet, konstaterer kontorleder Peter Kruse Rasmussen overfor Landbrug Syd.

Det betyder, at de to berørte besætninger må væbne sig med tålmodighed. Peter Kruse Rasmussen tør ikke give sit bud på, hvor meget ekstra tid det vil tage – men nogle uger, måske måneder…

Den ene indsigelse gælder regionplantillægget for Højerupgård på Dejrupvej 70, Outrup, i Blaabjerg Kommune, hvor Bent Høj Jensen ønsker at udvide bedriften fra 280 til 403 dyreenheder.

I/S Sørensen ved Laurids og Erik Sørensen ønsker at udvide kvægdriften på ejendommen Biltoftvej 14 i Helle Kommune fra 249 til 311 dyreenheder, men de må også afvente diskussionen mellem de to offentlige myndigheder.

Ministerens indsigelser går på, at der ikke er lavet en beregning og vurdering af fosforbelastningen af vandmiljøet, ligesom der ikke er lavet nogen vurdering af den effekt, udvidelserne vil have på nærområdet, Vadehavet og Ringkøbing Fjord.

Ministeren savner ligeledes en konkret vurdering af udvidelsens konsekvenser for de enkelte arter omfattet af udpegningsgrundlaget for de internationale naturbeskyttelsesområder, Vadehavet og Ringkøbing Fjord.

Peter Kruse Rasmussen, Ribe Amt, begrunder de manglende oplysninger i regionplantillæggene med, at der er tale om sager, der har trukket ud:

- Vi mente, at vi ikke kunne behandle disse sager strammere end sager, der kom ind på samme tid, konstaterer Peter Kruse Rasmussen og fortæller, at sagerne er to år gamle, og på daværende tidspunkt blev der ikke stillet samme krav til oplysninger.

Den begrundelse holder til gengæld ikke overfor ministeriet, og Ribe Amt skal nu udarbejde de ønskede oplysninger og tage en forhandling med Miljøministeriet/Skov- og Naturstyrelsen, så indsigelserne kan ophæves og planerne endelig godkendes, så landmændene kan få gang i udvidelserne.

Læs også