Fynsk svinefarm i Rusland

(Effektivt Landbrug) 100 kilometer nord for Moskva er seks fynske svineproducenter i gang med at etablere en besætning efter danske normer. Den bliver i første omgang på 800 søer, men planen er det dobbelte.

I løbet af sommeren rykker de første danske avlssvin ind i en nyrenoveret svinestald 100 kilometer nord for Moskva.

Dermed indledes et opsigtsvækkende fynsk know-how projekt i Rusland, som skal være med til at skubbe den lokale svineproduktion i gang - og som samtidig udgør den mulighed for udvidelse af besætningen, som de pågældende seks fynske svineproducenter bag den russiske svinefarm ikke på samme måde har mulighed for herhjemme.

I første omgang opereres der med en besætning på 800 søer, men planen er en fordobling om få år.

- Foreløbig er 500 hektar jord forpagtet, og vi er i gang med opkøbet af yderligere 1000 ha sammen med nogle større, eksisterende stalde, der har stået tomme i nogle år, fortæller de fynske investorers koordinator, Ole Boesgaard fra Bred ved Vissenbjerg.

Sammen med de elleve andre landmænd i hans tolvmandsforening var han i sommer på tur i Rusland for blandt andet at studere forholdene for svineproduktion. Det blev kimen til det omfattende projekt, som i den seneste uges tid har været omtalt i medierne. Blandt andet fordi fødevareministerens mand, Hans Fischer Boel, er blandt de i alt seks medlemmer fra den fynske tolvmandsforening, der nu er i færd med at realisere ideerne, som blev skabt ved besøget for godt et halvt år siden.

Ole Boesgaard fortæller, at det for hans vedkommende er blevet til flere ture til den store nabo mod øst. Og igen i denne uge tager han sammen med en øvrig deltager i gruppen, Jens Egdal, igen flyveren fra København til den russiske hovedstad - denne gang sammen med et par mulige leverandører til deres kommende russiske farm.

Ligeledes er gruppen i gang med jobsamtaler for at finde frem til den danske svinemand, som skal forestå den daglige ledelse i landsbyen Talbum, hvor produktionen skal foregå.

- Vi vil gerne understrege, at projektet opfylder alle de russiske erhvervsbetingelser, og produktionen vil komme til at foregå ud fra danske vilkår og regler med hensyn til miljøkrav, dyreetiske forhold etc.

Hvorvidt de producerede svin skal leveres til slagteri eller skal lønslagtes og sælges som halve kroppe til en eller flere af Moskvas 400-500 fødevarevirksomheder, er endnu ikke afgjort. Men Ole Boesgaard hælder til den sidstnævnte løsning.

- Der er meget stor efterspørgsel efter fødevarer i Rusland. Således udgør importen næsten 80 procent af fødevareforbruget, og derfor ligger afregningen omkring et par kroner højere derovre end den aktuelle notering i Danmark.

Årsagen til, at den lokale svineproduktion ikke har mulighed for at imødekomme denne fødevaremangel, er blandt andet skabt af EU, der omkring 1998 sendte store partier svinekød til Rusland med restitutioner. Derved var prisen nede omkring et par kroner kiloet, og det betød, at de lokale svineproducenter ikke kunne konkurrere, og derfor i stort omfang slagtede deres grisesøer.

Siden har mange staldbygninger ligget tomme, fordi russerne har manglet penge og midler til at starte produktionen op igen.

- Tillige mangles i høj grad avlsmateriale, viden og rådgivning, siger Ole Boesgaard og nævner, at det i gennemsnit tager 280 dage at fede en gris op til slagtning i Rusland mod de danske 150-155 dage.

- Derfor blev vi ligefrem opfordret til at starte en produktion op for at danne model og udbrede know-how til gavn for områdets svineproduktion og dermed også beskæftigelsen.

Ole Boesgaard forventer, at der skal ansættes 10-15 mand på farmen i Talbum, der som nævnt ligger omkring 100 kilometer fra Moskva, og dermed lige op til det fødevarehungrende og købedygtige hovedstadsområde med ikke mindre end 22-24 millioner mennesker.

Gruppen, der nu er i færd med at etablere en svineproduktion på i første omgang 800 søer og med tiden det dobbelte, består af halvdelen af medlemmerne i en fynsk tolvmandsforening, som har fungeret i 10 år, og som hver måned mødes. Tillige arrangerer foreningen hver tredje år en udlandsrejse, og det var på sidste sommers tur til Rusland, de fik opfordringen til projektet i landsbyen Talbum - 100 kilometer nord for Moskva.

Gruppen, der i fællesskab har dannet selskabet Agripo Holding ApS med tilhørende russisk datterselskab - i tæt samarbejde med den russiske ambassade - består af:

Torben Thomsen, Ebberup (direktør for Agripo Holding ApS) - svineproducent med opformeringsbesætning

Jens Egdal, Sandager Skovgård, Kværndrup - svineproducent

Henrik Hoeck, Anhof, Øksendrup - svineproducent og advokat

Hans Fischer Boel, Østergaard, Munkebo - planteavler

Jens Jørgen Madsen, Allerup - minkavler og direktør

Ole Boesgaard, Bro (koordinator for gruppen - slagtesvineproducent og advokat)

Læs også