Motorvejsdebatten i gang

(LANDBRUG SYD) Godt 300 interesserede mennesker var mødt frem, og flest talte imod.

Den første høring om det sønderjyske motorvejsprojekt, der vil berøre mange lodsejere, blev sat i gear i Kliplev Hallen i sidste uge. Godt 300 interesserede mennesker var mødt frem for at høre nærmere om projektet og give deres mening til kende, og flest talte imod.

På storskærm blev borgerne præsenteret for alle de tanker, problemer og løsningsmuligheder, som et motorvejsprojekt til næsten en milliard kroner medfører.

Udvalgsformand for teknik og miljø, Jens Andresen (V), bød velkommen og fortalte, at ønsket om en motorvej er at sørge for en udvikling i Sønderjylland frem for en afvikling, at Sønderjylland fortsat er et sted, folk ønsker at bo.

Han fortalte også, at valget er faldet på I-løsningen, fordi den er billigst, berører færrest mennesker, kræver mindst jord og sikrer naturen bedst.

Trafikprognoser viser, at trafikken vil stige med 36 procent i de kommende 15 år. Opgaven med motorvejen er at forbedre de kommende trafikforhold.

Målinger viser, at der er tendens til at køre på de attraktive veje, også selv om det betyder ekstra kilometers kørsel. Amtet arbejder på forskellige modeller for økonomien i projektet. Der bliver ingen såkaldt bompenge for at køre på motorvejen.

I denne uge holdes yderligere to borgermøder om motorvejen, der vil berøre adskillige lodsejere i det sønderjyske område mellem Kliplev og Sønderborg.

Bemærkninger til projektet kan indsendes skriftligt til amtet, og her er fristen 30. marts 2004.

Læs også