Nyt uddannelsestilbud på Dalum

(LANDBRUG FYN) Efter en pause på fem år tilbyder Dalum Landbrugsskole nu atter Modul 4 (virksomhedsleder) som en overbygning på driftslederuddannelsen - og med flere helt nye elementer.

Mandag den 1. marts tager Dalum Landbrugsskole hul på en helt ny uddannelse, nemlig Modul 4 (virksomhedsleder), der er en overbygning på driftslederuddannelsen Modul 3 (grønt bevis).

Her vil nogle læsere nok allerede indvende, at Modul 4 ikke er nogen ny uddannelse, og at den oven i købet tidligere har været på Dalum Landbrugsskole. Det er for så vidt rigtigt nok - men alligevel: Den Modul 4-uddannelse, som løber af stabelen på Dalum 1. marts, er resultatet af en så gennemgribende ændring og udvikling, at der i virkeligheden er tale om et helt nyt koncept.

- 1998 var sidste gang, der var Modul 4 på Dalum Landbrugsskole, oplyser uddannelseschef Asger Clausen. Når vi stoppede den gang, var det fordi, landbrugsuddannelsen blev ændret, så Modul 3 blev forlænget på bekostning af Modul 4, som derved blev kortere og mindre attraktiv.

- Strukturudviklingen gør, at der bliver stadig mere behov for personaleledelse og kommunikation, både på egen bedrift og som driftsleder på en større bedrift.

- Sidste efterår nedsatte vi en arbejdsgruppe med det formål at udvikle en ny og mere relevant udgave af Modul 4, og sådan at den - ud over at kunne gennemføres i direkte forlængelse af Modul 3 - tillige tilbydes som et overbygningskursus til folk, der har gennemført Modul 3 for nogen tid siden, men som gerne vil opdateres med hensyn til virksomhedsledelse, ressourcestyring med mere.

Arbejdsgruppen har ud over Asger Clausen bestået af landbrugslærerne Ole Maagaard Hansen, Pie Munksgaard, Tyge Mortensen og Hans Rytter. Endvidere er gruppen på det seneste tiltrådt af landbrugslærer Claus-Ebbe Junker, der for nylig er ansat på Dalum, og som skal være »tovholder« på det nye uddannelsesprojekt.

- I arbejdsgruppen har vi lagt vægt på, at den nye Modul 4 har sammenhæng med begrebet »livslang uddannelse«, fortæller Pie Munksgaard. Det indebærer, at også dem med en »gammel« driftslederuddannelse skal kunne opgraderes. Endvidere giver Modul 4 merit til at fortsætte på agrarøkonomuddannelsen.

- I forhold til andre kurser for driftsledere og virksomhedsledere er der her lagt vægt på, at deltagerne arbejder selvstændigt på deres »egen« bedrift. Arbejdet er med andre ord projektorienteret - på deltagernes eget projekt.

- Som noget nyt i forhold til andre Modul 4-kurser bruger vi ikke de tre måneder, kurset varer, på at gennemføre en merkonom-uddannelse. Men vi tager de ting med, som er relevante for deltagernes projekter.

- Vi har forsøgt at gøre det til en helhed, supplerer Ole Maagaard Hansen. Problemet med merkonomfagene har været, at de står som »søjler«, der er svære at få integreret i landbrugsuddannelsen. På den nye Modul 4 er der kun én eksamen.

- De lærere, vi her på stedet fik fra Nordisk Landboskole, havde nogle projektstyringsværktøjer med, som er udviklet på Handelshøjskolen i København. Disse projektstyringsværktøjer har vi blandt andet brugt til at videreudvikle Modul 4, siger Asger Clausen.

- Dermed har vi fået et Modul 4, der dels kan tjene som supplement til Modul 3-elever, som vil gå videre og dels som et tilbud til nogle, der er gået ud for nogen tid siden - og give dem værktøj til personaleledelse og strategisk bedriftsudvikling.

Asger Clausen oplyser, at så mange allerede har meldt sig til den nye uddannelse, at det ligger fast, at der starter et hold 1. marts. Der er dog stadig plads til flere på holdet, men interesserede skal nok ikke vente alt for længe med at melde sig.

- Også andre skoler har Modul 4, påpeger uddannelseschefen. Men i og med at uddannelsen er reduceret til tre måneder, har vi valgt at koncentrere os om andre ting end merkonom-uddannelsen - og fokusere mere på deltagernes egne bedrifter.

- Uddannelsen er primært bygget op omkring projektarbejde og udvikling af personlig stillingtagen. Lærerne medvirker som konsulenter og sparringspartnere.

- Vi kommer i høj grad til at virke som vejledere, forklarer Claus-Ebbe Junker. Kursisterne skal opleve, at når de har behov for viden, så har de også lært, hvor de kan finde den. De lærer at finde den viden, der er relevant - og at tilegne sig viden, som er målrettet mod egen bedrift.

- »Egen bedrift« kan i den forbindelse være mange ting. For eksempel forældrenes gård, som de måske på et tidspunkt skal overtage. Det kan være en tidligere arbejdsgivers bedrift eller eventuelt en ejendom, der er til salg. I øvrigt er det jo ikke ualmindeligt, at en ung landmand starter med at gå ind som partner i et driftsselskab eller -fællesskab.

- Jeg tror, denne form vil aktivere deltagerne mere, vurderer Claus-Ebbe Junker. De skal forholde sig til deres egen virksomhed. Der bliver ikke så mange løsrevne teorier, men uddannelsen knyttes op på en virksomhed, de kender, og de får mulighed for at gå i dybden med specielle ting.

En af nyhederne, som adskiller Dalums nye Modul 4 fra andre tilsvarende uddannelsestilbud, har den kryptiske betegnelse »FUT & PUF« (Fysisk Uddannelse og Træning & Personligheds Udviklende Fag, red.).

Arbejdsgruppen fortæller, at FUT & PUF, der er indbygget i Modul 4, er kommet på undervisningsplanen som en praktisk foranstaltning. Aktiviteten ligger som en sammenhængende periode mellem projektafleveringen og den mundtlige eksamen.

I forløbet, der indtil videre er fastlagt til tre dage, skal kursisterne blandt andet ud at stå i spidsen for en virksomhed og opleve, hvordan de fungerer i team-sammenhæng.

- Vi prøver at gøre det virkeligt, så teorierne, de undervises i, bliver afprøvet i praksis. Og deltagerne får afprøvet både deres fysiske og mentale rammer, lover arbejdsgruppen, som der ud over er meget hemmelighedsfulde med hensyn til indholdet af disse FUT & PUF-dage.

Læs også