Danske kartofler i europæisk superliga

(Effektivt Landbrug) Kvalitetskravene til eksporten af læggekartofler er skrappe, men avlernes bevidsthed er stor. Trods valutaproblemer kunne direktøren for Danespo A/S, Finn Myllerup, derfor berette om gode resultater på selskabets årsmøde.

- Ligesom vores konkurrenter - blandt andre Holland og Frankrig – forsøger markedsføring af nye sorter læggekartofler, så holder Danespo A/S sig ikke tilbage i markedsføringen af de nye sorter Burren og Hanna, som går direkte i konkurrence på traditionelle Spunta markeder, sagde direktør Finn Myllerup, da han orienterede avlerne af læggekartofler på Danespo’s årsmøde i Vesterlund.

- Vi vil naturligvis fortsætte med udvikling og markedsføring af nye sorter i hurtigst muligt tempo. Simpelthen for at frigøre os mest muligt og gøre os mindre afhængige af store, frie sorter, men det kræver tålmodighed i kartoffelbranchen, når man venter på nye sorter, erkendte Finn Myllerup.

Direktøren så imidlertid lys forude med hensyn til sorter, der vil give Danespo en langt større styrke på de mere attraktive markeder for beskyttede sorter, specielt i Europa.

- Med de sidst navngivne sorter som Ballerina, Vivi og Tivoli tror vi, at vi er på vej til at tage et afgørende spring ind i den europæiske superliga, sagde direktøren og forudså, at produktionen af nye sorter fra forædlingsstationen Vandel i løbet af fem år vil kunne øges med 10-15.000 tons.

Det er altid rart, når avlerne kan få stillet positive forventninger i udsigt om sorter og markedsbetingelserne. Men indledningsvis havde Finn Myllerup manet til sikring af råvarekvaliteten, så markedstroværdigheden blev holdt i hævd.

Halvvejs inde i kartoffelsæsonen kan det konstateres, at prognoserne efter optagningen i september/oktober med hensyn til mængde og kvalitet holder stik, og det er virkelig god kvalitet efter gode udbytter.

- Vurderingen af råvarerne er en af de vigtigste funktioner i et firma som Danespo. Så tidligt som muligt skal vi inden for et udsving på plus/minus fire-fem procent vide, hvilke mængder af hvilken kvalitet vi kan disponere over. Det giver styrke, at kunne disponere de enkelte partier til de mest optimale markeder, fastslog Finn Myllerup.

Han pegede på, hvor drønærgerligt - og ekstra omkostningskrævende - det vil være at blive bedt om at opsortere 1.000 tdr. kartofler fordi råvareprøven har vist nul procent fejl, og der ved kontrollen af hele partiet før afsendelse bliver konstateret eksempelvis 15 procent indvendig rust.

- Så er der desværre som regel kun én ting at gøre. Betale vognmanden og sorterestedet for de omkostninger de har haft, og efterfølgende selv forsøge at sælge kartoflerne til foder, lød direktørens barske udmelding.

Med repekt for konsekvenserne går det heldigvis sjældent galt for kartoffelavlerne, og Finn Myllerup kunne berette, at der sjældent er givet så megen ros fra de udenlandske kvalitetskontrollører, og har været så få afvisninger af læggekartofler i Esbjerg Havn, som i denne sæson.

De få afvisninger, der har været, og som er sendt til omsortering, har typisk været på grund af sjusket sortering. Det vil sige grove beskadigelser, halve kartofler og måske en enkelt sten i nogle sække.

- Ser kontrollørerne den slag ting, føler de sig snydt, og der er ingen nåde – fordi, som de siger: Selv blinde sorterefolk kan se halve kartofler, og derfor er der ingen undskyldning, erindrede direktøren avlerne om.

- Totalt set er reklamationerne under bagatelgrænsen, så indtil nu kan vi holde fanen højt, men vi skal passe på ikke at hvile på laurbærrene.

Afsætningsmæssigt i tons har de oversøiske markeder for læggekartofler i Nordafrika og Mellemøsten taget de forventede mængder.

- Desværre har frygten for, at den svage dollar ville volde problemer holdt stik, og det har betydet, at salgspriserne over en kam er reduceret i forhold til forrige sæson, sagde Finn Myllerup og forklarede avlerne om udviklingen:

- Der er sket det, at dollaren fra november til i dag er faldet med 12-15 procent overfor euroen, som importørerne køber i. Altså skal importøren deponere endnu flere lokale penge i banken for at betale det samme beløb i euro. Samtidig er prisen overfor distributørerne og kartoffelavlerne fastsat i november, og som regel allerede her forudbetalt til importørerne. Her er problemet så, at denne pris er fastsat i den lokale valuta, som er dollarafhængig.

Denne ulykkelige valutasituation har taget fortjenesten ud af lommerne på importørerne, og har betydet, at alle nordeuropæiske eksportører har været tvunget til at nedsætte priserne løbende siden de første priser blev aftalt tidligt på sæsonen.

- Til trods for de store valutaproblemer, så er vi i Danespo sluppet godt af sted mængdemæssigt med salget, og det er trods alt det vigtigste, sagde direktøren. Han begrundede det blandt andet med det meget stærke netværk, som igennem de sidste 15 år er bygget op i mange forskellige lande omkring importører og agenter.

Da Finn Myllerup kom til punktet, hvor der blev omtalt foreløbig efterbetaling, greb mødedeltagerne hurtigt til de fremlagte kuglepenne.

Ud fra den gennemførte handel, men også den disponerede, så kunne bestyrelsen indstille, at de foreløbige efterbetalinger efter den halve sæson også kunne omfatte de såkaldte forårssorter, der først opsorteres og leveres fra nu af.

På dette grundlag blev der udmeldt foreløbig efterbetaling for alle sorter fra 20 til 40 kroner pr. 100 kg over minimumsprisen.

Det var muligvis med kendskab til dette, at formanden for Danespo A/S, Benny Kirkebække Christensen, Hevringholm Gods, i sin velkomst havde bemærket: Det er godt, at vi har fået det bedre, men det ville være rigtig godt, hvis vi havde det endnu bedre.

I modsætning til landene Holland, Belgien, Frankrig, Tyskland og Storbritannien, så findes der i Danmark privat forsikringsordning mod tab ved tilfælde af ring- og brunbakteriose. Topdanmark, Codan, Alm. Brand og Tryg dækker op til 90 procent.

På Danespos årsmøde blev der af Brian Møller Lauridsen forelagt et tilbud fra Codan på en puljeforsikring for Danespo-avlerne. Den er et supplement til Erstatningsudvalgets ordning og erstatningen vil udgøre 50 procent af Erstatningsudvalgets opgjorte erstatning.

Præmien vil være 84 kroner pr. hektar hvert år, som avlerne nu kan tage stilling til. Der vil til gengæld være dækning for driftstab i modsætning til nugældende ordninger.

8 landbrug med omkring 230 hektar kartofler fordelt over hele Danmark medvirker som studielandbrug. Der indgår 14-15 kartoffelsorter, og det er primært på jord, der giver lyse kartofler, som efterspørges på eksportmarkederne.

Der bliver set på alle omkostninger, og formålet for branchen er, ifølge Henrik Hedegård, Danespo A/S, at give tilstrækkeligt med spark over skinnebenene til avlerne.

Hvorfor bruge store dele af vækstsæsonen til at snakke skimmelbekæmpelse, når bekæmpelsen kun udgør fire procent ud af et samlet beløb for omkostninger på godt 36.000 kroner pr. hektar?

- De fleste husker, hvad man er rigtig god til, men glemmer måske de svage led. Det kan studielandbrugene sætte fokus på for alle interesserede, pointerede Henrik Hedegård.

Spise- og læggekartofler er defineret som en gartneriafgrøde og hører til Frugt- og Grøntarealer (F&G) når det gælder den danske regionalmodel og EU-reform for afkobling.

Betalingsrettigheder tildeles også F&G-arealer, men indløsning af betalingsrettighed med F&G-areal kræver særlig F&G-rettighed. Rettigheder vil være omsættelige, men ikke før regionalmodellens iværksættelse.

Loftet over rettighederne vil være F/G-arealerne i 2000-2002. Fordelingen af F&G-rettigheder vil ske i forhold til arealanvendelsen i 2003, evt. senere. Der vil være særlige problemer for avlere af melkartofler og brug af egne læggekartofler.

Ovenstående blev forelagt Danespo-avlerne af kontorchef Niels Lindberg Madsen, Landbrugsrådet. Han oplyste også, at det volder Fødevaredirektoratet stort besvær at fastlægge F&G-arealet i 2000-02, som er grundlaget for rettighederne.

Læs også