Eksportstøtte til svinekød

Fra i morgen ydes der 40 euro pr. 100 kg svinekød, der eksporteres uden for EU. Alligevel venter Danish Crown ikke, at noteringen stiger.

Europakommissionen har formelt vedtaget eksportstøtte til svinekød, der eksporteres fra i morgen, tirsdag 27. januar og til udgangen af april i år.

- Usædvanlige omstændigheder kræver usædvanlige midler. Den midlertidige genindførsel af eksportstøtte til svinekød er sidste udvej, efter alle andre muligheder er udtømte. Denne ordning vil hjælpe svineproducenter i EU, som er rystet af en alvorlig krise, siger EU’s landbrugskommissær Franz Fischler til Europakommissionen nyhedsbrev om landbrug.

Støtten gives til både ferske og frosne halvsider, alle større udskæringer for ferskvarer (såsom skinke, skuldre, kvarte forender, og bugen) og i enkelte frosne udskæringer.

Der ydes 40 euro pr. 100 kg svinekød, der eksporteres uden for EU og dets 12 tilsluttende og ansøgende lande. For bugen ydes dog kun 25 euro i eksportstøtte pr. 100 kg. Restitutionsbeløbet varierer med andre ord mellem cirka 3 og 1,75 kroner pr. kg.

Danish Crown vurderer dog, at restitutionerne kun får meget begrænset betydning for slagteriselskabets eksport, netop fordi restitution kun ydes til eksport til lande uden for EU, og til dels fordi restitution kun ydes til varer med »rene muskler«, dvs. der ydes ikke til eksport af biprodukter, benvarer m.v., og såkaldte »Japan-varer« er heller ikke omfattet.

- Det er kun i meget begrænset omfang, at restitutionerne kommer Danish Crowns eksport til gode. Hovedsageligt er det eksporten til Rusland og enkelte andre markeder, der kan få betydning, men da eksporten til disse markeder i stor udstrækning består af biprodukter, vil betydningen her også være stærkt begrænset, hedder det i meddelelse fra selskabet.

I december 2003 tog Kommissionen et initiativ til opkøb (PO-ordningen), som skulle lægge en bund under markedet. 85.000 ton svinekød er allerede købt op til dato som følge af dette initiativ. Danish Crown har i stor udstrækning benyttet sig af, og det har været stærkt medvirkende til at lægge bund under noteringen. Med indførelsen af restitutioner ophører PO-ordningen.

- Set ud fra Danish Crowns interesser, er det en god ordning, der nu erstattes af en mindre god ordning. Derfor forventer vi ikke, at restitutionerne medfører noteringsforhøjelser, konkluderer selskabet.

Læs også