Fugleinfluenza i Østen kan styrke efterspørgslen på svinekød

Fjerkræproduktionen i flere lande i Østen har i den seneste tid været hårdt ramt af fugleinfluenza. Ud over at det rammer hårdt i de berørte besætninger, er fjerkræproduktionen yderligere ramt af indførelse af importforbud i både Japan og i EU.

Disse importforbud styrker umiddelbar eksporten fra andre fjerkræproducerende lande, primært Brasilien og USA, foruden at det generelt styrker afsætningen med forventeligt noteringsforhøjelser også til fjerkræproducenterne i Danmark.

- Da der ikke umiddelbart er fjerkrækød nok i verden til at erstatte eksportmængderne fra Thailand m. fl. lande i Østen, kan der også forudses en øget efterspørgsel efter svinekød, vurderer Danish Crown.

- I skrivende stund kan der dog ikke forudses noteringsjusteringer på denne baggrund, skriver Danish Crown, i en meddelelse, men selskabet har større forventninger til noteringsmæssige konsekvenser af ulykken, der har ramt fjerkræproducenterne i Østen, end af end de nyindførte EU-restitutioner (for eksport af svinekød uden for EU med samt de tilsluttende og ansøgerlandene, red.)

Læs også