De store grise varmer de små

(LANDBRUG FYN) I den nye Perstrup slagtesvinestald hos Jan Lorentzen i Mesinge fungerer gulvvarmen efter »Robin Hood«-princippet.

- Opvarmningen i stalden sker primært efter »Robin Hood«-princippet. Der er indstøbt varmeslanger i gulvelementerne, og den varme, som de store grise afgiver, bliver cirkuleret rundt i stalden og opvarmer gulvet i de stier, hvor de små grise går, som ikke selv producerer så meget varme.

- Det er en både økonomisk og miljørigtig måde at udnytte varmen på, idet strømmen til cirkulationspumpen stort set er den eneste driftsudgift til gulvvarmen. Dog er der i dette tilfælde mulighed for at tilslutte opvarmning fra et gasfyr, som er installeret i forbindelse med et baderum i staldens forrum.

Det fortæller afdelingsleder Lars Brunse, Perstrup Syd, og stalden, det drejer sig om, er en ny Perstrup slagtesvinestald med naturlig ventilation og plads til 1.050 slagtesvin. Den pågældende stald er opført hos gårdejer Jan Lorentzen på Maimosevej ved Mesinge på Hindsholm, og den blev præsenteret ved et åbent hus-arrangement fredag den 5. december.

Stierne, der er beregnet til halm som rodemateriale, er udført med to trediedel fast gulv og en trediedel spalter. Det faste gulv har et fald på fire procent fra ydervæggen og til spalterne. Disse ligger nogle centimeter lavere end midtergangen, således at man undgår at få møg ud på gangen. I den ene ende af stalden er indrettet udleverings- og aflastningsrum.

Stalden er udstyret med Skiold Echberg foderautomater tilsluttet et to-strenget system, der giver mulighed for fasefodring, styret på sti-niveau. Endvidere er der installeret lavtryksanlæg til overbrusning og iblødsætning samt fast højtryksanlæg til rengøring. Vandingsanlægget har mulighed for tilsætning af medicin - individuelt i staldens to sektioner.

- Den nye stald betyder en fordobling af produktionskapaciteten, idet jeg i forvejen har cirka 1.000 stipladser i de gamle stalde, fortæller Jan Lorentzen. Fremover regner jeg med at levere cirka 6.500 slagtesvin om året - alt ind/alt ud.

Produktionens status er konventionel. Alle smågrisene leveres ved 30 kg af en fast leverandør i Sønderjylland.

Indtil videre passer Jan Lorentzen bedriften alene - uden fast medhjælp. Men måske giver den nye stald mulighed for på et tidspunkt at ansætte en medarbejder. I marken, der dyrkes med korn, frøgræs og sukkerroer, er der samarbejde med en kollega.

Læs også