Forbrugerombudsmanden dropper sag om ØkoMælk

ØkoMælk A/S i Vejen, som er ejet af Arla Foods, kan fortsætte med at levere sin mælk i sine egne mælkekartoner året ud.

Striden om Arla Foods anvendelse af »gamle« mælkekartoner fra ØkoMælk er bilagt, men det skyldes alene, at brugen af disse kartoner lakker mod enden og stopper ved årsskiftet.

Forbrugerombudsmanden henstillede til, at Arla Foods ændrer Økomælks kartoner, sådan at de bliver påført navnet »Arla Foods amba«, men i et brev til Arla Foods meddeler Forbrugerombudsmanden ifølge Arla, at han dropper sagen, fordi produktionen på ØkoMælk stopper 31. december.

»Under hensyn hertil og henset til de retsmidler og de resurser, der står til Forbrugermandens rådighed, agter vi ikke at foretage videre i sagen«, skriver Forbrugerombudsmanden.

Arla Foods’ marketingdirektør, Anne With Damgaard, er meget tilfreds med Forbrugerombudsmandens beslutning.

- Vi er enige med Forbrugerombudsmanden i, at der bør stå »Arla« på produkter fra Arlas selskaber, og det er da også vores generelle politik. Men i dette tilfælde, hvor mejeriet lukker, har vi blot fundet det fornuftigt at lade ØkoMælk bruge den allerede trykte emballage op. Og juridisk mener vi, at vi ikke er forpligtede til at skrive Arlas navn på kartonerne fra ØkoMælk, siger Anne With Damgaard.

Dermed hentyder hun som omtalt i sidste uge til, at ØkoMælk A/S kører som et datterselskab under Arla Foods.

Læs også