Scanning for drægtighed

Virksomheden HJ Scan i Nr. Nebel tilbyder drægtighedsscanning og muskelscanning af kvæg, svin og får.

Det blev til virksomheden HJ Scan i Nr. Nebel, der tilbyder landbruget drægtigheds- og muskelscanning af svin, kvæg og får, mens drægtighedsscanningerne også kan tilbydes indenfor andre dyreracer, blandt andet heste.

Desuden tilbyder virksomheden gennemgang af hele besætninger, som kan bruges til at få et overblik over drægtighedssituationen eller ved ejendomshandel.

Ved salg af avlsdyr foregår scanningen med billedprint som illustration.

Også hos kvæg er der mulighed for at få foretaget en drægtighedsscanning. Desuden tilbydes der en konditionsvurdering af malkekvæg, da det ifølge virksomheden giver en større sundhed.

Endelig har HJ Scan kontrakt med Dansk Fåreavl omkring drægtighed og muskel-/fedt-scanninger.

Læs også