DLF og milliarderne

(Effektivt Landbrug) Frøkoncernen kunne i tirsdags præsentere et overskud på 42 millioner kroner og en omsætning på 1.625 millioner. I år venter man at nå to milliarder.

Opkøbet af det hollandske selskab Cebeco Seeds Group er nu for alvor slået igennem hos DLF-Trifolium koncernen, der på andelsbasis ejes af 5.400 danske frøavlere. Således blev omsætningen i det forgangne regnskabsår øget med ikke mindre end 341 millioner til 1.625 millioner kroner.

Administrerende direktør Aksel Nissen kunne på generalforsamlingen i Odense i tirsdags videre oplyse, at koncernresultatet blev på 42 millioner kroner mod 31 millioner i 2001/02, som også var et rekordår. Tilmed er der i årets regnskab afskrevet for 46 millioner og hensat 32 millioner kroner til strukturrationaliseringer.

Formanden for DLF A.m.b.A, Benny Kirkebække Christensen, betegnede i sin beretning resultatet som det bedste nogensinde og meget tilfredsstillende. Således er DLF’s bogførte egenkapital nu oppe på 408 millioner kroner.

Og optimismen fortsætter med udgangspunkt i især Cebeco-opkøbet, der blev effektueret med virkning fra 1. januar i år. Således budgetteres der i indeværende år med en omsætning på to milliarder kroner.

Formanden oplyste, at DLF-Trifolium ud over verden har fået sammenkørt Cebecos tilknyttede selskaber med sine egne med rationaliseringsgevinster til følge. Det gælder blandt andet i England, hvor DLF nu står for halvdelen af græs- og kløverfrømarkedet. I Kina forestås nu 36 procent af importen af markfrø af det danske firma.

Med 41 procent af Europas frøhandel og cirka 20 procent af den globale handel er DLF-koncernen verdens største frøfirma - med salg til ikke mindre end 55 lande.

På hjemmefronten står koncernen for 85 procent af eksporten af kløver og græsfrø. Med Cebeco-købet blev Wiboltt Frø overtaget, og indtil nu er 72 procent af Wiboltt-avlerne blevet medlemmer af DLF. De står for 85 procent af det tidligere Wiboltt-areal, oplyste Benny Kirkebække Christensen i sin beretning.

Ligesom storbror DLF-Trifolium afviklede Hunsballe Frø A/S i tirsdags generalforsamling. Også her lød der tilfredse toner fra talerstolen.

Formanden for selskabet, hofjægermester, godsejer Peter Skak Olufsen, Quistrup, kunne således oplyse, at Hunsballe Frø A/S har udbetalt tre procent i bonus til frøavlerne for høsten 2002. Videre glædede han sig over, at selskabets omsætning i det forgangne regnskabsår steg med 18 procent til knap 100 millioner kroner. Resultatet før skat blev knap 6 millioner kroner, og herefter udgør egenkapitalen 44,5 millioner kroner.

- Vi er med en soliditet på godt 35 procent et velkonsolideret firma, fastslog Peter Skak Olufsen og betegnede året som meget tilfredsstillende.

- Men, fortsatte han, der har ikke været mangel på nye udfordringer. Flere frøfirmaer ud over Europa er blevet solgt eller er sat til salg, og strukturrationaliseringen er forløbet som forudset. Hunsballe Frø har spillet sin rolle i denne udvikling gennem opkøbet af vores mangeårige samarbejdspartner Zelder bv i Holland. Dette opkøb er gennemført sammen med vore tyske kolleger i Deutsche Saatveredelung - DSV.

- Da der bliver færre forædlere, har vi besluttet, at vi nu selv investerer i forædling for at sikre Hunsballe Frøs konkurrencekraft i fremtiden. Den direkte adgang til gode og højtydende sorter er det, der skal til for at sikre vores plads som en af Europas førende frøvirksomheder, sagde formanden.

Læs også