Fremgang i Sydvestjysk Andel

(LANDBRUG SYD) Året præget af formands- og direktørskifte. Omsætningen øget. Bestyrelsen skæres ned - det samme gør åbningstiden i halvdelen af afdelingerne.

Overskud på fem millioner kroner. Omsætningen øget med tre procent til 854 millioner kroner. Mængdeomsætningen øget med otte procent til 500.000 tons. Beskeden fremgang i medlemstallet. Sådan ser regnskabet for 2002/2003 for Sydvestjysk Andel ud i korte træk efter et meget turbulent år med både formands- og direktørskifte. Erling Christensen måtte overtage posten som formand efter Jan Lillebæk, mens direktør Frede Madsen blev syg og afgik ved døden, så hvervet som direktør i dag er lagt i hænderne på Jens Christiansen.

Trods disse omstændigheder er foreningen kommet godt ud af året, og som bestyrelsen udtrykker det:

»Resultatet på 5,0 millioner kroner må på baggrund af årets forløb betegnes som absolut tilfredsstillende«.

Direktør Jens Christiansen lægger imidlertid ikke skjul på, at omkostningerne går i den forkerte retning. Bruttoresultatet blev i det forgangne regnskabsår forbedret med 20 millioner kroner til 138,9 millioner kroner, men det tager omkostningerne pynten af, så årets resultat falder fra 6,4 til 5,0 millioner kroner.

- Vi overvejer at lægge strategien for lagrene om, så halvdelen ændres til sæsonlagre, hvor der kun er åbent i gødningssæsonen, og når landmændene skal af med kornet, forklarer Jens Christiansen.

Han forventer, at ændringerne kommer til at gælde allerede fra den kommende gødningssæson, men endnu er det ikke afgjort, hvilke afdelinger, der skal lukkes ned og kun have åben i de to »sæsoner«.

- V kan da ikke komme udenom, at det går ud over nærprincippet, men vi er nødt til at køre så rationelt som muligt. Det er i sidste ende også en fordel for vores medlemmer, siger Jens Christiansen, der samtidig understreger, at der ikke bliver tale om lukning af nogle afdelinger - der er brug for al lagerkapacitet i de 19 afdelinger samtidig med, at et evt. salg af en afdeling ikke vil indbringe det store beløb.

Der var stort flertal for bestyrelsens forslag om at skære antallet af bestyrelsesmedlemmer ned fra 18 til 12, og fremover vælges de blandt alle medlemmer. Tidligere var bestyrelsesmedlemmerne valgt i kredse som en følge af fusionen, men nu kan der vælges frit.

Med nedskæringen var der ikke plads til alle i den hidtidige bestyrelse, og fire trak sig frivilligt. De øvrige stillede op, ligesom andre blev foreslået, men alle 12 i den nye bestyrelse er gengangere – de sad også før generalforsamlingen.

De 12 valgte er Niels Lykke Pedersen, Heino Mølholm, Erling Christensen, Peder Laustsen, Henning Thomsen, Hans Jørgen Linde, Mogens Madsen, Jørn Kjær Madsen, Mogens Bakkesen, Lars Christensen, Per Kragh og Kjeld Sørensen.

Som suppleanter valgtes Egon Høgedal, Henning Lassen og Søren S. Jensen.

Læs også