Aarhusegnens Andel tilpasser organisationen

fyrer 41

- Allerede da vi overtog 25 procent af KFK sidste år, kunne vi se, at der blev behov for at gennemføre rationaliseringer, og det er dem, der nu er gennemført. Vi er hermed færdige med vore tilpasninger, siger forretningsfører Vagn Aa. Jensen, Aarhusegnens Andel.

Om kort tid står en helt ny foderfabrik klar til drift ved grovvarevirksomhedens hovedsæde i Galten som erstatning for den foderfabrik, der brændte sidste efterår. Den nye fabrik bliver en af landets mest effektive. Derfor lukker Aarhusegnens Andel med udgangen af januar 2004 den foderfabrik på Århus Havn, der fulgte med i købet af KFK. Det er en ældre fabrik, som langt fra lever op til fremtidens krav om en rationel produktion. Produktionen af mineralblandinger på Århus Havn fortsætter, ligesom terminalen på Århus Østhavn, hvorfra Aarhusegnens Andel kan modtage råvarer fra de største oceangående skibe, ikke berøres.

- Vi råder fortsat over seks foderfabrikker fordelt over foreningens handelsområde. Vi har efter grundige undersøgelser lagt vægt på at producere med de laveste enhedsomkostninger. Vi mener således at stå endog meget stærkt i konkurrencen hvad angår foderblandinger til landbruget, siger Vagn Aa. Jensen.

Han understreger, at der ikke er nedlagt handelsafdelinger i forbindelse med effektiviseringen. Der er således fortsat kundebetjening fra afdelingerne i Odder, Knebel, Lyngby, Ørsted, Hadsten, Silkeborg, Sevel, Durup, Brædstrup og Galten. Herudover fortsætter de to Alt til dyr butikker i Malling og Galten. Malling butikken udvides i disse måneder med en hal til udvidet aktivitet.

Aarhusegnens Andel beskæftiger efter effektiviseringen 220 medarbejdere. Herudover er der 16 medarbejdere i det fuldt ejede datterselskab Axel Toft Food A/S i Durup.

Læs også