Ikke svinepest

Veterinærinstituts endelige laboratoriesvar viser, at der ikke er udbrud af klassisk svinepest i forbindelse med den mistanke, der opstod den 24. september 2003 i en besætning i Kolding.

Det foreløbige laboratoriesvar i forbindelse med mistanken om svinepest den 26. september 2003 i en besætning på Langeland, som i fredags lukkede Danish Crowns slagteri i Odense, viser heller ikke tegn på klassisk svinepest.

DVI har undersøgt blodprøver fra denne besætning og dyrket virus. Det foreløbige svar på disse undersøgelser viser ikke tegn på svinepest i besætningen, ligesom der ikke er kliniske tegn på sygdom i besætningen. Det endelige laboratoriesvar forventes i løbet af tirsdag.

- Selvom de mange mistanker ender op med at være falsk alarm og på forskellige niveauer har været til gene for de berørte parter, er påvisninger af mistanker om alvorligt smitsomme sygdomme hos husdyr en vigtig indikator for at det veterinære beredskab fungerer på alle niveauer, konkluderer Danmarks Veterinærinstitut.

Læs også