Foder med benmel kaldt tilbage

DLG/SAF’s fabrik i Skærbæk er midlertidig lukket på grund af benmel. SAF og DLG’s kunder i området vil i den kommende periode få foder fra andre fabrikker.

DLG/SAF måtte fredag den 1. august 2003 lukke DLG/SAF’s Fabrik Skærbæk midlertidigt, da DLG/SAF via Plantedirektoratet blev bekendt med, at en ekstern vognmand ikke havde overholdt gældende danske regler om transport af fodermidler.

Der var i løbet af fredagen udleveret foder til otte landmænd, som DLG/SAF tilbagekaldte og hentede fredag aften.

DLG/SAF valgte med det samme at lukke for produktion og udkørsel af færdigvarer fra Fabrik Skærbæk og har ved hjælp af DLG’s fabriksstyringssystem kunnet dokumentere, hvornår produktion med det pågældende parti soja er påbegyndt, og hvor færdigvaren var lagret samt hvor meget foder, der var udleveret til landmænd.

DLG’s ledelse og kvalitetsafdeling har siden fredag gennemgået DLG/SAF’s sikkerhedsprocedure og yderligere skærpet disse i forbindelse med samarbejde med eksterne vognmænd.

DLG/SAF startede søndag aften og nat med at tømme Fabrik Skærbæk for alle risikopartier og kører disse til et aflåst lager, hvorfra de enten skal destrueres eller afdisponeres til anden godkendt anvendelse. Rengøringen af Fabrik Skærbæk er allerede i fuld gang, og det forventes, at der kan produceres igen om nogle dage. SAF og DLG’s kunder i området vil i den mellemliggende periode blive serviceret fra andre fabrikker.

Læs også