RDM markerer 125 års jubilæum på Landsskuet

(Effektivt Landbrug) Den første RDM ko blev stambogsført den 13. maj 1878. Racen vil blive repræsenteret af cirka 120 dyr på Landsskuet, herunder en afkomsgruppe efter den danske tyr T Moberg.

Formand for RDM racebestyrelsen, Lars Iversen, Skamby på Fyn, mener ikke, at man skal overvurdere Landsskuets faglige betydning. Set med RDM-briller vil han snarere betegne skuet som et vigtigt »vindue« med stor PR-mæssig værdi.

- Skuet rummer selvfølgelig et element af show, hvor det eksteriørmæssige spiller en stor rolle. Men selvfølge har vi ingen dyr med på udstillingen, alene fordi de præsenterer sig godt. Det er alt sammen dyr, som også har gjort sig bemærkede med fine produktionsresultater, understreger Lars Iversen.

- Der knyttes da også mange personlige kontakter på Landsskuet, som fører til noget mere på et senere tidspunkt, siger han.

RDM-udstillingen på Landsskuet bliver omfangsmæssigt på niveau med de foregående år, nemlig i alt omkring 120 dyr, herunder en afkomsgruppe efter den danske tyr T Moberg.

Herudover vil der blandt andet være en del køer, som har klaret sig godt på lokale dyrskuer rundt omkring i landet.

Det begrunder han med den gode sundhed, de lette kælvninger og racens generelle brugervenlighed, som blandt andet viser sig ved, at dyrene er lette af få drægtige. Hertil kommer, at RDM stadig klarer sig bedst blandt malkeracerne med hensyn til kødproduktion, fordi denne egenskab sammen med andre har haft prioritet ved siden af mælkeydelsen.

RDMs 125 års jubilæum, der officielt var den 13. maj i år, vil blive markeret på Landsskuet. Den første RDM ko blev stambogsført den 13. maj 1878. Et jubilæumsskrift er under produktion og skal være klar til RDM-årsmødet den 14. september.

I den forbindelse var der en ko, der kælvede hos den gamle smed i Ryslinge på Fyn. Det kom der en kviekalv ud af, som kom til at lægge grunden for RDM. Lige siden har RDM været godt repræsenteret på Ryslingeegnen og Fynsområdet i det hele taget.

Hjemme på gården ved Skamby har Lars Iversen selv 130 røde køer. Besætningen blev startet op i 1984. En del af besætningens grundstamme kommer fra faderen, den kendte fynske RDM-avler Ejler Iversens avlsbesætning på Stengårdsminde, der i dag drives videre af to brødre til Lars Iversen.

Læs også