Økologisk markvandring

Bjergagergaard drives som en økologisk planteavlsbedrift på fjerde år af Anne-Margrethe og Jørn Staugaard. Afgrøderne på bedriften er fabriksroer, lupiner, engsvingel og korn.

Anne-Margrethe og Jørn Staugaard er fortsat tilfredse med den økologiske drift, men ved nu også, hvor gevinsterne og problemerne er. Jørn vil præsentere sine dækningsbidrag ved den økologiske drift i 2002. Spørgsmålet er, om der fortsat er økonomi i økologi?

Økologikonsulent Peter Meinertsen, Landskontoret for Planteavl, avlsleder Betty Schmidt, Hunsballe Frø, og planteavlskonsulent Lene Sørensen, Kolding Herreds Landbrugsforening, deltager.

Der sættes fokus på specialafgrøderne engsvingel, lupiner og fabriksroer.

Ved markvandringen vil Betty Schmidt give generelle dyrkningstip og sin vurdering af det økologiske frømarked.

Lupin-dyrkning var en stor succes hos Jørn Staugaard i 2002. Han havde et af landets bedste resultater og har derfor også i 2003 den nye afgrøde på markerne.

I marken er der arbejdet med forskellige udsædsmængder dels i forgrenede, dels i uforgrenede sorter af lupin. Jørn Staugaard og Peter Meinertsen fortæller om deres erfaringer henholdsvis lokalt og på landsplan.

Fabriksroe-dyrkning er fortsat en udfordring, og den konstante regn efter roesåningen har ikke gjort den mindre. Gårdejer Jørn Staugaard og planteavlskonsulent Lene Sørensen vil fortælle om de erfaringer, der er høstet indtil nu. Bl.a. er der igen i år demo i fabriksroerne, hvor der er arbejdet dels om natten dels om dagen.

For interesserede vil der også være mulighed for at se bedriftens hestehold.

Læs også