Fællesindkøb for alle

Fællesindkøbet, der hidtil kun har været for medlemmer af Familielandbruget, kan nu benyttes af alle jordbrugere. Endvidere har Fællesindkøbet åbnet en hjemmeside med blandt andet en »markedsplads« til direkte køb og salg.

Gennem de seneste 12 år har medlemmer af Familielandbruget i Fyns og Vejle amter haft mulighed for at blive medlemmer af foreningen Fællesindkøbet og derigennem opnå fordelagtige handelsmuligheder ved køb af grovvarer som foder, gødning, såsæd, planteværn, fyrings- og smøreolie samt sliddele til plove og harver m.m.

Endvidere kan Fællesindkøbet skaffe medlemmerne rabat på mobiltelefoni samt benzin og diesel, ligesom foreningen for medlemmerne kan formidle salg af korn og køb af hårde hvidevarer.

Fællesindkøbet ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Formand er Asger Kristensen, Humble, der tillige er formand for Langelands Familielandbrug.

På Fællesindkøbets generalforsamling her i foråret blev det - på baggrund af ændringerne i landbrugets hovedorganisationer - besluttet udvide foreningens virkeområde således, at alle jordbrugere nu kan blive medlemmer af Fællesindkøbet og derved opnå de fordele, der er forbundet med medlemskabet.

- Fællesindkøbet har p.t. ca. 130 medlemmer i det fynske område og knap 40 i Vejle Amt, fortæller Niels Erik Præstekær. Vi arbejder ud fra det reelle andelsprincip. Det betyder blandt andet, at du ikke som enkeltperson kan gå ind og få en bedre pris end de øvrige medlemmer. Til gengæld får alle en bedre rabat.

- Vi har ikke ønske om at binde os til nogen bestemt leverandør. Vi går efter den optimale vare, service og pris.

Inklusive formidling af korn omsætter Fællesindkøbet på årsbasis for små 10 millioner kroner. Foreningen er dermed en attraktiv samarbejdspartner for de fleste leverandører af varer til jordbrugere, og egenkapitalen på ca. 300.000 kroner udgør en god sikkerhed over for leverandørerne.

- Foreningen er dannet primært for mindre og mellemstore jordbrugere, understreger Niels Erik Præstekær. Den fungerer som nævnt efter andelsprincippet, og omkostningerne får vi dækket via vareindkøb og videresalg.

- Alle varer, der købes gennem Fællesindkøbet, bliver leveret ude hos medlemmet. Derfor er det vigtigt, at folk gør op i tide, hvad de har brug for, så vi kan samle indkøbet hos leverandørerne.

- Hjemmesiden er allerede oprettet (følg linket under artiklen). I den nærmeste fremtid bliver den udvidet med et helt nyt tiltag, nemlig en »markedsplads«, hvor man kan indrykke annoncer for køb og salg, som så kan ske direkte til interesserede, fortæller Niels Erik Præstekær, der oplyser, at man også kan møde Fællesindkøbet på Det fynske Dyrskue.

Læs også