Han har Danmarks sundeste køer

(LANDBRUG FYN) Ove Johansen, Lumby, er af Mejeriforeningen blevet kåret som danmarksmester i yversundhed. Hans jerseybesætning havde sidste år Danmarks laveste celletal i mælken.

Man kan blive danmarksmester i mange forskellige ting, men det er ikke alle danmarksmesterskaber, der står lige meget blæst om. For eksempel bruger de landsdækkende TV-stationer masser af timers sendetid på at vise DM i håndbold, fodbold, ishockey og andre sportsgrene, mens det kun kunne udløse sølle to minutters sendetid på TV Fyn, da Anne Marie og Ove Johansen i Strandager ved Lumby nord for Odense for nylig vandt DM i yversundhed.

Og det, selv om Anne Marie og Oves danmarksmesterskab med garanti har krævet mindst lige så stor en indsats og mindst lige så meget »træning« som selv de største sportspræstationer!

Som det vil være de fleste af Landbrug Fyns læsere bekendt, er celletallet et udtryk for, om køernes yversundhed er god. Celletallet skal være under 400.000 pr. kg mælk. Er det under 300.000, udløser det tillæg på mælkeafregningen. Og Dansk Kvæg har en målsætning om, at celletallet skal ned under 200.000.

Anne Marie og Ove Johansens køer præsterede som gennemsnit af hele 2002 et celletal så ekstremt lavt som 24.000. Og i lange tider lå tallet helt nede på 10-20.000.

Det betyder dog ikke, at familien Johansens køer ikke bestiller noget. I det seneste kontrolår lå den gennemsnitlige ydelse pr. ko på næsten 5700 kg mælk, 340 kg smørfedt og 220 kg protein - i alt ca. 560 kg værdistof.

Anne Marie og Ove overtog ejendommen, der ligger på adressen Strandager 251, Lumby - tæt ved Odense Fjord - i 1978. De passer selv bedriften uden fremmed medhjælp. Markbruget er på 20 ha med korn, roer, majs og græs, og besætningen består af godt 30 køer plus opdræt.

- Der er ingen automatik på malkemaskinerne. Jeg passer dem og tager dem af, inden der bliver tomgangsmalkning, siger han. Jeg sørger for god renlighed og hygiejne, og så bruger jeg Alfa-Laval pattedyp hver eneste gang, jeg malker.

Ferie er ikke noget, Anne Marie og Ove går så højt op i. Det vigtigste er pasningen af den hjemlige bedrift.

Faktisk har de to, der begge er sidst i 40’erne, ikke haft ferie siden 1975. Men i mange år har de hvert år holdt fri trekvart dag sammen med deres fire børn. Det vil sige, at Ove har malket om morgenen, hvorefter hele familien er draget af sted, mens aftenmalkningen har været overladt til en svoger.

Læs også