Rød start markeret i Ryslinge

(LANDBRUG FYN) I tirsdags var det præcist 125 år siden, den røde danske malkerace blev grundlagt på Midtfyn.

Og videre fortæller historien, at netop denne kviekalv dannede grundlag for Rød Dansk Malkerace (RDM). Den blev nemlig som første individ indført i en racestambog.

Dermed kunne den røde malkerace netop i tirsdags fejre sit officielle 125 års jubilæum i Danmark. Det skete med en markering på selve stedet for den markante kælvning - ud for smedjen i Ryslinge, som Ryslinge Højskole har bevaret i sin oprindelige skikkelse bag Damgaard i byen, som husede en af de utallige RDM-avlsbesætninger på Midtfyn.

Mange kvægavlsforeninger har i området virket med RDM som omdrejningspunkt. Især huskes tyrestationen i Rudme for dens røde avlsmateriale. Men Lars Iversen fremhæver også mange fynske personligheder, som op gennem de mange år har ydet en brav indsats for den røde danske malkeko. Ikke mindst tænker han her på Holger Moritz Hansen, som i en lang årrække var landsformand for racen.

Fyn er stadig regionen med den højeste gennemsnitlige RDM-andel. Med omkring 14.000 årlige førstegangs insemineringer med RDM-sæd er cirka 30 procent af de fynske køer røde. Landsgennemsnittet ligger på 9-10 procent.

- Racen betragtes som et stærkt alternativ til de dominerende Holstein-køer - ikke mindst på grund af, at RDM udover ydelse også lægger vægt på de bløde egenskaber som lette kælvninger, sundhed og lav kalvedødelig. Kort sagt på de omkostningsbegrænsende egenskaber.

Den mere officielle markering af racens 125 års jubilæum sker i forbindelse med RDM-Danmarks årsmøde, som finder sted til september i Viborg. Her vil der blandt andet blive udgivet en bog, hvor den tidligere fynske RDM-konsulent Bent Jensen er medforfatter.

Læs også