Additiv i svinefoder er additiv til svinenoteringen

(Effektivt Landbrug) Omkostningen til foderadditivet Pioner Feed ADD-S bliver honoreret med bedre tilvækst, mindsket foderforbrug og dermed en øget fortjeneste, ifølge svineproducent Ejgil Jørgensen, Nibe.

- En sund skepsis ved at bruge et foderadditiv bliver gjort til skamme, når jeg gør resultaterne op for min svinebesætning, siger gårdejer Ejgil Jørgensen, Kyø Mark, Store Ajstrup ved Nibe.

Med håb om en forbedret foderudnyttelse valgte han sidste sommer at gøre brug af et tilbud om at tilsætte foderadditivet Pioner Feed ADD-S. Et produkt der indeholder planteekstrakter på bærestof. Den lokale specialbutik anbefalede det som appetitvækker til smågrisene.

Det er Ejgil Jørgensens opfattelse, at enhver lønsom forbedring i svineproduktionen er gavnlig, så muligheden blev udnyttet, selv om der ikke på dette tidspunkt var forsøgsresultater som grundlag for beslutningen. Senere på året viste det sig så, at forsøg, som Landsudvalget for Svin udførte på forsøgsstationen Kronjyden, faktisk nåede frem til, at netop dette produkt havde en signifikant effekt i smågriseproduktionen.

- De konkrete resultater for min svinebesætning er entydigt klare. Foderforbruget pr. kilo tilvækst i klimastalden med smågrise fra 7 til 18-20 kilo er mindsket med over 20 procent. I slagtesvinestaldene, hvor jeg også valgte at afprøve produktet, er ændringen tilsvarende gunstig for foderforbruget, og med støt stigende daglig tilvækst, forklarer Ejgil Jørgensen ud fra de forelagte opgørelser i E-kontrollen.

Det indkøbte additiv tilsættes ved hjemmeblandingen af foderet. Smågrisene får 2 kilo pr. ton foder og slagtesvinene 1 kilo pr. ton færdigfoder (kilo-prisen for Pioner Feed ADD-S er 55,00 kroner, eksklusiv moms).

Det er sket, at en medhjælper ved weekendpasning har glemt at tilsætte additivet, men, ifølge Ejgil Jørgensen, bliver det hurtigt registreret.

- Siden vi startede med tilsætningen af additivet, er grisene blevet nemmere at passe, og der er ikke så mange, der falder bagud. Vi har ingen konsekvent medicinering, siden vi startede med Pioner Feed-produktet, men ligger generelt lavt med sygdomsbehandling og dødelighed. Vi er i øvrigt omhyggelige med vejning både ved ind- og afgang, bemærker Ejgil Jørgensen.

Første halvår har en daglig tilvækst på 332 gram og sidste halvår på 386 gram og tilsvarende tal for foder pr. kilo tilvækst 2,16 FEs og 1,64 FEs. Det er, hvad Ejgil Jørgensen opfatter, som værdifulde udslag.

Slagtesvinestalden med grise fra 17,1–99,9 kilo i den årlige produktion af 5.000 grise viser tal før tilsætningen på 784 gram i daglig tilvækst og efter tilsætningen på 834 gram. Foderforbruget pr. kilo tilvækst bliver på 2,93 FEs og 2,70 FEs, så også her er tendensen klar.

Den største stald med grise fra 17,8 – 98,2 kilo bekræfter ligeledes udviklingen. Fra kvartalet uden tilsætning af additiv til det allerseneste kvartal er der en stigning i daglig tilvækst fra 630 gram til 775 gram, i alt et plus på 145 gram. Tilsvarende falder foder pr. kilo tilvækst fra 3,20 FEs til 2,76 FEs.

Udviklingen har også medført lyst til at prøve tilsætning i sofoderet, men det havde ikke nogen effekt.

- For slagtesvinene peger pilen hele vejen igennem opad for produktionsresultaterne. Så realiteten er, at det kan blive til en god merindtægt i forhold til indsatsen med Pioner Feed-foderet, fastslår den jyske svineproducent.

Landsudvalget for Svin udgav i slutningen af år 2002 Meddelelse nr. 577, og af den fremgår det, at Pioner Feed ADD-S i modsætning til to andre firmaprodukter opnåede signifikant virkning.

Det primære formål med forsøgene var at skaffe dokumentation for produkternes effekt på grisenes produktionsværdi. Den beregnes på baggrund af daglig tilvækst og foderudnyttelse, men sekundært registreres tillige sygdomsbehandlinger og dødelighed.

Produktionsresultaterne bliver i meddelelsen medtaget fordelt i flere mellemvejninger. På alle de angivne områder i forhold til kontrolgruppen - daglig tilvækst, daglig foderoptagelse og foderforbrug - er der forbedringer, når det gælder Pioner Feed ADD-S.

Yderligere oplysninger om produktet vil kunne opnås via producentens hjemmeside på

Læs også