Ukrudtet har fået »hård hud«

(Effektivt Landbrug) Det tørre, varme vejr får ukrudtet til at danne et tykt vokslag for at beskytte sig mod varmen. Det kan gøre bekæmpelsen vanskelig, siger planteavlskonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab. Han anbefaler landmændene at komme spredeklæbemiddel i alle de midler, hvor det er anbefalet.

Ukrudtssituationen i vintersæden er anderledes her i foråret end de foregående år. Den tidlige vinter og den aktuelle tørke i foråret har holdt igen på ukrudtet.

- Den sidst såede vintersæd – specielt hveden – er der ikke ret meget ukrudt i på nuværende tidspunkt. Når det gælder den tidligt såede vintersæd, så vil jeg betegne ukrudtssituationen som normal, siger planteavlskonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab.

Selv om ukrudtstrykket ikke er så højt i markerne i øjeblikket, råder Troels Toft landmændene til at holde godt øje med fremspiringen. På de tunge jorde skal man være opmærksom på, at jorden nogle steder er »frosset op« og har dannet små sprækker, som er nok til at give ukrudtet den lyspåvirkning, der skal til for at give en hurtig fremspiring.

- Det er især kamille og burresnerre, man skal være opmærksom på, siger Troels Toft, som advarer imod at standse burresnerre-sprøjtningen, selv om varmen ellers er til det nu.

- Planterne har under de varme forhold dannet et meget tykt vokslag for at stoppe fordampningen og beskytte sig mod udtørring. Så det ukrudt, der kommer op nu, kan godt være vanskeligt at bekæmpe, påpeger Troels Toft, som dog samtidig melder, at den bekæmpelse af ukrudt, der allerede er foretaget i markerne, har haft en god virkning.

Læs også