Generationsskiftet kræver alsidig rådgivning

En rundbordsamtale med de involverede parter i et nyligt gennemført generationsskifte afdækker nogle af de mange nødvendige overvejelser.

En rundbordsamtale omkring spisebordet på Aagaard i Rønninge var i sidste uge med til at afdække nogle af de nødvendige overvejelser, som enhver må gøre sig i den pågældende situation.

Foruden senioren Erik Jensen, og junior Lars Jensen bidrog to økonomikonsulenter og en svinebrugskonsulent i samtalen, hvor adskillige aspekter i tilknytning til slægtsgårdens ejerskifte blev drøftet.

Efter at have været ejer gennem 35 år solgte Erik Jensen pr 1. september 2002 gården til sønnen, Lars Jensen.

De involverede konsulenter fra Agrogården - Landboforeningen for Fyn og Øerne, var chefkonsulenterne O. Riis Madsen som Erik Jensens rådgiver og Morten Thomsen, som den svinefaglige rådgiver. Endvidere deltog Arne Larsen som den økonomiske rådgiver for Lars Jensen.

Deling af rådgivningen er en god mulighed for afklaring af forskellige opfattelser hos generationerne og er en væsentlig forudsætning for et vel, gennemarbejdet generationsskifte, der hænger sammen.

- Det betød, at Aagaard stadig ville være en interessant landbrugsejendom, selv om sønnen ikke ville overtage, og Erik Jensen ville fortsat have tilstrækkelig indtjening, siger Riis Madsen.

Der blev gjort enkelte overvejelser om delvis overdragelse, men det blev vurderet, at en senere overdragelse burde gælde det hele på en gang.

- Da vi blev mere konkrete, startede vi lidt med facit, som skulle sikre en fornuftig løsning for alle. Der måtte findes en pris for ejendommen, som kan dække alles behov, men samtidig dukkede alle de skattemæssige konsekvenser op, erindrer konsulenten om.

Riis Madsen nævner, at beløbsmæssigt bevægede man sig inde for familiens rammer med reduktion i ejendomsværdien. Succession med bygningsafskrivningen blev ikke benyttet, men det overlades til køberen, for her fik omkostninger i forbindelse med en orkanskade fra 1999 pludselig betydning.

Der krævedes også en særlig overvejelse omkring Erik Jensens anden ejendom, da den gennem mange år havde været udlejningsbolig, og havde adskillige års opsættende vedligeholdelse, som skattemæssigt havde betydning.

- Overtagelsen skete typisk over en længere periode, så både far og søn havde god lejlighed til, at beslutningerne kunne modnes, fortæller O. Riis Madsen og understreger, at det er vigtigt at skabe familiens tryghed.

Arne Larsen fortæller, at det første flerårige budget var fremme i maj 2002 efter accepten fra myndighederne af staldbygningens opførelse.

Budgettet blev udarbejdet efter samtaler med Lars Jensen, der trods en frisk uddannelse og arbejdsmæssig erfaring, ønskede at bruge en konsulent med fuld indsigt i de områder, man ikke selv tumler med.

- De vanskelige vilkår, som lovgivningen påbyder, var også med til at understrege, at ingen handelssituation er ens, siger Arne Larsen og bemærker, at det var meget gunstigt, at den kommende gårdejer og driftslederen spillede ud med initiativer og inspiration til rådgiverne.

- Risikovilligheden er ofte størst hos den unge, bemærker konsulenten.

Arne Larsen nævner, at det også i forhold til kreditgiverne er ønskeligt med nogle frihedsgrader. At der skal kunne bestilles foder, inden grisene leveres, lyder meget indlysende, men måske ikke for et pengeinstitut.

I alt fald blev der mødt flere holdninger hos to pengeinstitutter i det aktuelle tilfælde. Lars Jensen måtte til sin forundring konstatere, at hans mangeårige bankforbindelse som lønmodtager ikke havde sans for den fremtidige tilværelse. Så valget af pengeinstitut blev et andet.

Som økonomikonsulent undrer det ikke Arne Larsen så meget, da det ikke altid er tilfældet, at ord og handlinger passer sammen, når bankerne udtaler sig.

Aktuelt mødte man til gengæld stor forståelse fra kreditforeningen, som end ikke krævede særlig garanti, selv om Lars Jensen konkret byggede nyt, inden han havde skøde på gården.

- Det var lige i starten med VVM-undersøgelserne, så jeg var med til at udarbejde ansøgningen til amtet og følge partshøringen. Sideløbende drøftede Lars og jeg stadig indretning. Hvad skulle det gamle bruges til, og hvad nyt kræves der? Spørgsmål, som vi løste sammen.

- Hvad der er det gode og det dumme ved ens egne ideer er det nødvendigt at afprøve hos rådgiverne, fastslår Lars Jensen.

Morten Thomsen havde den endelige løsningsmodel i april 2002, og byggeriet blev derefter afgjort ved tilbud fra to totalentreprenører.

Forudsætningerne fra alle budgetmæssige beregninger er, at der for 2003 og 2004 er kalkuleret med en afregning på 8,00 kroner pr. kg. I besætningen forventes der en produktion på 24 grise pr. årsso.

- Yderligere forventninger er rene gætterier, anfører økonomikonsulent Arne Larsen og tilføjer, at for den aktuelle bedrift er nulpunktet en notering på 7,50 krone pr. kg. Egentlig en fornuftig margin.

For besætningen på Aagaard betyder en ændring i afregningen på 50 øre pr. kg en ændring for hele besætningen på 132.000 kroner.

Da virkeligheden for mange svineproducenter er en nødvendig afregning på 9,00 kroner pr. kg, viser det med al tydelighed, hvor følsomt det er at producere grise.

Uanset om det er den ældre eller den unge generation, der er ved roret.

Læs også