Fremgang trods stagnation i landbruget

(LANDBRUG SYD) 2002 blev et år med lavere aktiviteter end året før for landbruget. Det mærkes dog ikke hos DLG Syd i Brørup, der i denne uge afholdt generalforsamling.

Han betegnede også planteavlen for 2002 for en lidt kedelig oplevelse, ikke mindst fordi der var forventninger om en stor høst for alle arter. Imidlertid var det kun vintersæden, der klarede sig rigtig godt, hvor der især var store udbytter af hvede.

Han kunne dog samtidig konstatere, at det derimod ser lidt lysere ud for mælke- og kødkvægsproducenterne. Her forventes stigende priser på oksekød i takt med, at forbrugernes tillid er vendt tilbage efter BSE. Samtidig sørger nye staldanlæg for stigende effektivitet hos mælkeproducenterne.

- Købet af KFK er langt overvejende blevet godt modtaget i landbruget. Nogle er bange for, at der bliver manglende konkurrence, det ser nu ikke ud til at blive tilfældet - tværtimod, sagde Ib Østergaard Ravn.

Han påpegede, at det vurderes, at der ved drifts- og logistikoptimering samlet vil være over 250 mio. kroner at spare årligt. En del af det beløb vil gå til forrentning af købet af KFKs aktiviteter, men hovedparten skal efter planen konkurreres ud i markedet til gavn for landmændene.

Ib Østergaard Ravn kunne sammen med afdelingsdirektør Vagn Lind samtidig fremlægge et regnskab med et nettoresultat for DLG Syd på 3,7 mio. kroner for 2002. Omsætningen er i samme periode forøget med 16 mio. kroner til nu 313 mio. kroner.

Vagn Lind glæder sig dog over den samlede fremgang. Ikke mindst den markante fremgang på foderområdet samtidig med, at virksomheden har øget sin markedsposition indenfor planteproduktion.

Til gengæld ser det lidt mere sort ud for økologi-området:

- Indenfor økologi har vi måttet konstatere en tilbagegang. DLG har via DØF (Dansk Økologisk Foder) lagt en klar målsætning om sikkerhed, dokumentation og kvalitet på alle områder, såvel råvarer, produktion og distribution. Det koster at sikre, men vi har endnu ikke set markedet være villig til at betale denne meromkostning, slog Vagn Lind fast.

Læs også