Byg-ærtehelsæd godkendt efter fagligt pres

(Effektivt Landbrug) Skov- og Naturstyrelsen anerkender faglige argumenter og giver kvægbrugerne mulighed for at dyrke byg-ærtehelsæd.

Miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) har accepteret dyrkning af byg-ærtehelsæd på kvægbrug med 2,3 dyreenheder pr. hektar.

Det sker efter at Skov- og Naturstyrelsen har anerkendt faglige argumenter for at rette i et bilag til Husdyrgødningsbekendtgørelsens harmoniregler. Et bilag, der ellers var gældende fra og med denne vækstsæson. I bilaget står, at der ikke må dyrkes ærter under undtagelserne fra Nitratdirektivet.

Effektivt Landbrug skrev 3. marts om bilagets konsekvenser, og kunne fortælle, at der, bedømt ud fra grovvareselskabernes salg af såsæd, i år bliver et betydeligt mindre areal med byg-ærtehelsæd. Faldet blev vurderet til en tredjedel eller 30.000 hektar.

Dermed er der åbnet for, at byg-ærtehelsæd med græsudlæg kan dyrkes og regnes med blandt de krævede 70 procents grovfoder på bedrifter med over 1,7 dyreenheder pr. hektar.

Retræten sker efter, at Landskontoret for Planteavl har fremlagt faglige argumenter for, at der ikke er miljømæssigt belæg for udelukkelsen af ærterne.

Kvægbrugere med 2,3 dyreenheder pr. hektar kan altså trygt fylde ærter på såmaskinen, når forårsarbejdet går i gang.

- Ændringen kommer for sent til, at det får mærkbar betydning for fordelingen af arealerne med dette års afgrøder, vurderer Lars Jørgen Pedersen, produktchef, DLG.

De kvægbrugere, der endnu ikke har disponeret, kan dog sagtens nå at bestille. Ærterne er på lager.

- Det er bare at lukke op for hanen, lover Lars Jørgen Pedersen.

Læs også