Optimisme hos GASA Odense Frugt–Grønt

Det daglige forbrug af frugt og grønsager i Danmark er steget med mere end en tredjedel på fire år. Det peger på en fortsat fremtid for produktion og afsætning, vurderede formanden Arne Andersen på generalforsamlingen i GASA Odense Frugt-Grønt.

- Det er meget positivt, at det daglige forbrug af frugt og grønsager i Danmark er steget fra cirka 280 gram i 1998 til cirka 380 gram i 2002 – altså en stigning på 100 gram i løbet af fire år.

Det sagde formanden, gartner Arne Andersen, Lumby, i sin forelæggelse af bestyrelsens beretning på generalforsamlingen tirsdag den 25. februar i GASA Odense Frugt-Grønt A.m.b.a.

Arne Andersen pegede på, at forbruget af frugt er steget mest, blandt andet gennem skolefrugt- og firmafrugtordninger og også i kraft af »6 om dagen«- kampagnen, som minder befolkningen om, at målet for et sundt helbred er 600 gram frugt og grønt om dagen.

- Vi tror på, at der fortsat er en fremtid for produktion af frugt og grønsager i Danmark, og at der er fordele ved at afsætte dem i fællesskab. Vi tror ligeledes på en fremtid for GASA Odense Frugt-Grønt og den kreds af producenter, der slutter op om organisationen.

Formanden fremhævede, at ligesom tidligere vil også den fremtidige eksistensberettigelse bero på tilpasninger og konkurrenceevne. De mest aktuelle udfordringer er tilpasning til strukturudviklingen i medlemskredsen, herunder balancen mellem individualisme og solidaritet.

Som led i denne tilpasning fremsatte bestyrelsen en række forslag til vedtægtsændringer, som alle blev godkendt af generalforsamlingen.

- Resultatet af virksomhedens drift i år 2002 blev 223.000 kroner. Det er ikke på dette resultat, virksomheden bør vurderes, sagde Arne Andersen. Det er i langt højere grad størrelsen af den omkostningsbelastning, der påføres medlemmerne, der bør vurderes. Derfor vil der blive fokuseret på den realiserede salgsafgift i år 2002.

- Indtjeningen i 2002 har været tilfredsstillende under hensyntagen til, at man har opvejet den betydelige nedgang i salgsafgift og brev-/palleafgift ved forbedret indtjening på andre aktiviteter end salg af medlemmernes produkter, besparelser i personaleudgifter, ekspeditionen samt ejendommens drift.

- Budget 2003 udviser et forventet driftsoverskud på 297.000 kroner.

Af andre aktiviteter omtalte formanden grønsagssnitteriet, der nu har kørt i tre et halvt år, og som allerede i 2002 – et år tidligere end forventet – opnåede balance mellem de direkte indtægter og de direkte udgifter. På baggrund af den meget skærpede konkurrence på området betegnedes grønsagssnitteriets resultat som særdeles tilfredsstillende.

Ligeledes var der en positiv udvikling i det strategiske samarbejde, som GASA Odense Frugt-Grønt 1. marts 2001 indledte med virksomheden Mejericentralen A/S i København, der sælger og distribuerer kølevarer til cirka 2000 kunder i området øst for Storebælt flere gange om ugen.

På tirsdagens generalforsamling i GASA Odense Frugt-Grønt A.m.b.a. var tre af de syv bestyrelsesmedlemmer på valg. Et medlem, Mogens Christensen, Bogense, blev genvalgt, mens de to øvrige, Ole Flintegård Jacobsen, Humble, og Hans Olav Knudsen, Ullerslev, ikke opnåede valg.

I stedet nyvalgtes Ole Mosegaard Andersen, Horne, Faaborg, og Peder Illum, Ringe.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde skete der det usædvanlige, at gartner Arne Andersen, Lumby, der har været medlem af bestyrelsen i 13 år, heraf de sidste syv år som formand, blev væltet fra formandsposten, som i stedet gik til frugtavler Mogens Christensen, Bogense.

Formandsskiftet, der set ude fra godt kunne minde om et kup, har dog ikke slået større skår i samarbejdet i bestyrelsen, end at den hidtidige formand, Arne Andersen, fortsætter som næstformand.

- Det er usædvanligt, at et formandsskifte sker på den måde, siger han. Der har været et fornuftigt samarbejde i bestyrelsen. Ingen har givet udtryk for utilfredshed, og jeg har ikke fået nogen god begrundelse for, at der pludselig skulle vælges en ny formand.

- Men, understreger Arne Andersen, det er foregået på fuldt demokratisk vis. Der blev foreslået to kandidater til formandsposten, og ved afstemningen var der flertal for Mogens Christensen. Sådan er det.

- Der er kommet et par nye bestyrelsesmedlemmer ind, og så sker det sommetider, at man vil prøve at se en anden person på formandsposten. Men det hele er foregået uden dramatik, fremhæver den nye formand, der har været medlem af bestyrelsen for GASA Odense Frugt-Grønt i tre år.

- Jeg regner med, at der fortsat vil være et godt samarbejde i bestyrelsen, siger Mogens Christensen. Og der bliver meget at tage fat på, idet generalforsamlingen godkendte en række ændringer af foreningens vedtægter. Blandt andet skal vi undersøge udviklingsmuligheder på forskellige områder.

- Der er ikke lagt op til radikale ændringer, men vedtægterne er gjort mere tidssvarende. Blandt andet for bedre at kunne fastholde medlemmerne og styrke vores produktion. Ligesom vi får mulighed for at tænke mere i samarbejde med andre lignende producenter – også på tværs af organisationerne, siger den nye formand for GASA Odense Frugt-Grønt.

Læs også