Brancheudvalg med fynsk rådgivningsleder

Formanden for Det fynske Frugt- og Grønsagsudvalg: - Det nødvendige behov for udenlandske praktikanter hindres af SiD.

Uden for den snævre kreds af engagerede avlere i frugt- og grøntbranchen, er der ikke mange, som har kendt organisationsnavnet Samarbejdsudvalget for Frugt og Grønt. Denne samlende landsdækkende organisation er fra 1. januar 2003 blevet omdøbt til Brancheudvalget for Frugt og Grønt, således ingen længere bør kunne være i tvivl om organets formål.

Fra den 1. marts 2003 får udvalget en fælles rådgivningsleder for alle frugt- og grøntkonsulenterne. Det betyder, at alle tre grøntsagsrådgivninger i Jylland, Fyn og på Sjælland, fremover har ét budget og ét regnskab.

- Det skulle gerne betyde en mere rationel drift og bedre mulighed for at bruge konsulenterne optimalt, når vi ikke længere har behov for kassetænkning, gav formanden for Det fynske Frugt og Grønsagsudvalg, Ib W. Jensen, udtryk for på årsmødet i onsdags i Nyborg.

Han var særdeles glad for at kunne annoncere, at valget som rådgivningsleder var faldet ud til fordel for Jan Jensen, som gennem flere år har været et velanskrevet konsulentnavn i branchen. Jan Jensen har virket fra Frugt og Grøntrådgivningen på Fyn, og han vil fortsat have sæde på kontoret på Rugaardsvej i Odense.

- Jeg er sikker på, at han nok skal have styr på tropperne, og han er vellidt af kollegerne, fremhævede Ib Jensen.

- Nu skal udvalgene jo koncentrere sig mere om at inspirere og komme med udspil til konsulenterne. Det vil fremover også være vigtigt med lokale indspil, men kendsgerningen er, at der er stadig færre medlemmer, som deltager aktivt i møderne.

- Dette kan være en grund til at reducere antallet af folkevalgte, og måske berettige større landssammenhæng på området, da problemstillingen og udfordringen er ens for hele landet, lød den fynske formands udmelding.

- I virkeligheden mener jeg, at udenlandske praktikanter er med til at bevare danske arbejdspladser, idet de er med til at sikre en dansk produktion af frugt og grønt til videresalg og eventuel forarbejdning.

Udtalelsen blev fremsat af Ib W. Jensen, Glamsbjerg, da han som formand for Det fynske Frugt- og Grønsagsudvalg aflagde årsberetning på årsmødet i onsdags.

- Desværre tror jeg, at SiD er bange for at miste arbejdspladser, og af den grund søger at mobilisere Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti til at hindre brugen af udenlandske praktikanter gennem lovtiltag.

Ib Jensen fandt det ærgerligt - ikke kun for arbejdsgiverne – med også for de unge, som har en fantastisk mulighed for at komme ud i verden og lære en masse nyt, som de så kan drage nytte af, når de er vendt hjem. Da de samtidig er under uddannelse i deres hjemland, får de tilmed lejlighed til at spare penge sammen til det videre livsforløb.

Desværre kom initiativet så sent på sæsonen, at »løbet allerede var kørt« for anskaffelse af arbejdskraft. Derfor blev kvoteordningen langt fra udnyttet til fulde, og SiD betegnede den efterfølgende som en fiasko, som ikke burde gentages.

- Jeg kunne godt forestille mig, at SiD netop havde fået tilrettelagt forsøget så sent, at de på forhånd vidste, at det ville falde, som det gjorde, sagde Ib Jensen og fortsatte:

- Dermed havde SiD fået skyts til at vise, at der jo slet ikke var behov for denne mulighed for udenlandsk arbejdskraft. Havde forsøget været gjort om vinteren forud, er jeg sikker på, at der ville have været et andet resultat.

Det af en af de meldinger som fremkom under debatten på årsmødet, og det bekræftede dermed formandens synspunkter.

- Det irriterer mig grænseløst, at der skal sættes en kæp i hjulet fra SiD, og de tilsyneladende ønsker at udnytte Dansk Folkeparti, lød formandens replik.

- Vores interesse er åbenlyst at sikre, at der vil være mulighed for at tiltrække den udenlandske arbejdskraft, og eventuelt med kvoter, som det kendes i de andre nordiske lande.

- Men det løser stadig ikke problemet med det større omkostningsniveau i Danmark i modsætning til de konkurrerende lande, hvor de pågældende afregnes med det halve.

Aflønningen af de udenlandske praktikanter er dog ikke til diskussion, for de aflønnes selvfølgelig efter de danske regler. Dette indgår jo også i godkendelsesproceduren i Udlændingestyrelsen, fastslog Ib W. Jensen.

Kål, porrer, kartofler og jordbær drøftes i ERFA-grupper, hvoraf flere er landsdækkende. Forholdsvis få medlemmer i det fynske område gør det relevant at etablere mere landsdækkende samarbejde.

Ib W. Jensen måtte dog også konstatere, at den form for aktivitet ikke er nogen økonomisk guldgrube, da den til dels erstatter direkte besøgsaftaler, men den giver til gengæld en god dialog mellem medlemmerne og konsulentgruppen. Samtidig er måden et arnested for nye ideer til avlerne og rådgivningen og derfor berettiget.

Læs også