Mistanke om aviær influenza hos hollandske fjerkræ.

- Alle virksomheder og fjerkæbesætninger i Danmark, som har haft kontakt til Holland i løbet af februar måned, bør kontakte deres lokale fødevareregion, hvis de er i tvivl om smitterisiko eller hvis de har spørgsmål i øvrigt, siger veterinærdirektør Preben Willeberg, Fødevaredirektoratet.

- Alle virksomheder og fjerkæbesætninger i Danmark, som har haft kontakt til Holland i løbet af februar måned, bør kontakte deres lokale fødevareregion, hvis de er i tvivl om smitterisiko eller hvis de har spørgsmål i øvrigt, siger veterinærdirektør Preben Willeberg, Fødevaredirektoratet.

-I løbet af få dage forventer vi at skabe overblik over smittefarlige kontakter til de mulige hollandske udbrud, siger Preben Willeberg.

Aviær influenza er en meget smitsom sygdom, der ligesom Newcastle Disease kan få store økonomiske konsekvenser for fjerkræproduktionen i ramte områder.

Det antages imidlertid, at der skal være særlige omstændigheder ved udbruddene, for at det kan blive til et sundhedsproblem for befolkningen, og i almindelighed regnes sygdommen ikke for overførbar til forbrugere af æg og fjerkræprodukter.

Yderligere oplysninger: Veterinærdirektør Preben Willeberg, tlf. 2092 2118.

Læs også