Fremgang for DLG

(LANDBRUG SYD)Dansk Landbrugs Grovvareselskab, DLG, kom ud af 2002 med fremgang og et nettoresultat på 104 mio. kroner.

Den samlede nettoomsætning blev på 11,3 mia. kroner, hvilket er en stigning på en procent i forhold til 2001. Det er samtidig den højeste nettoomsætning i virksomhedens historie, og en stigning på 50 procent siden 1996. Nettoresultatet på 104 mio. kroner er samtidig en stigning på knap 20 mio. kroner i forhold til 2001.

Den samlede nettoresultatmæssige påvirkning fra KFK-aktiviteterne i december måned er opgjort til et minus på cirka 15 mio. kroner.

Asbjørn Børsting kom dog i koncernberetningen ind på, at en af hovedopgaverne for 2003 er at få optimeret den gevinst, der på sigt skal ligge i overtagelsen af KFK, ikke mindst arbejdet med omfordeling af foderproduktionen mellem de hidtidige 12 DLG-fabrikker og seks nye KFK-fabrikker. Samtidig fortsætter rækken af rationaliseringer, der var en del af den forretningsplan, som lå til grund for fusionen.

Siden 1998 er det totale salg af foderblandinger steger med 30 procent fra 1,535 mio. tons.

Også koncernens vitamin- og mineralfoderaktiviteter viste fremgang. Det drejer sig om virksomhederne Vittfoss, Gråsten, Deutsche Vilomix samt Prohamix i Polen.

På konsumentområdet var indtjeningsbilledet dog lidt mere blandet, med indtjeninger i de enkelte virksomheder på budgetteret niveau eller lidt over.

- På service- og energiområdet har indtjeningen som helhed været tilfredsstillende. Det gælder salget af olieprodukter i samarbejde med Dansk Shell og produktionen af træpiller i koncernens virksomhed Dangrønt A/S, sagde Asbjørn Børsting. der samtidig pegede på teleforretningen i samarbejde med televirksomheden debitel A/S og forsikringsprodukter i samarbejde med forsikringsselskabet Topdanmark.

Af udvidelser kom han ind på den del af en række små landbutikker som DLG overtog i forbindelse med KFK-købet. De er nu blevet samlet med nogle tilsvarende DLG-butikker under en kæde med navnet »Land & Fritid«. Samtidig har DLG erhvervet to »Råd & Dåd«-byggemarkeder.

Læs også