Fortsat træghed på kornmarkederne

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Trods det faktum, at priserne på hvede nu er i et niveau, hvor det er en forretning at lægge hvede på interventionslager, er der til dato lagt mindre på interventionslager i dette høstår sammenlignet med samme tid sidste høstår.

Faktisk er det nu kun EU’s interventionspriser, som holder hånden under hvedemarkedet for møllehvede. Dertil kommer, at EU fortsat viser vilje til at holde de interne kornpriser i EU over interventionsniveauet via eksportstøtter til korn.

Sidste torsdag, på det ugentlige møde i EU-Kommissionens fast korngruppe, blev eksportstøtten atter sat i vejret. Denne gang dog kun med 2 euro pr. ton til 10 euro pr. ton. En regulering der kun godt og vel dækker kursfaldet på dollar i forhold til euro den sidste uges tid. Den højere eksportstøtte virker dermed ikke nævneværdigt til gavn på konkurrenceevnen for EU-hvede på verdensmarkedet.

- Den bedste og måske eneste forretning i dag er salg til intervention. Men vi tror på, at markedet kan vise sig at blive bedre, når først vi kommer ind i en mere normal handelssituation, efterhånden som køberne i EU har brugt de sidste lagre af hvede fra Ukraine og Rusland.

- Skulle det så vise sig, at vi tager fejl i den antagelse, jamen så kan vi bare intervenerer kornet i maj / juni. De månedlige stigninger i interventionssystemet dækker jo stort set omkostningerne til lager og forretning, siger en Hamburg-baseret kornhandler.

Det sker i kølvandet af de kvalitetsproblemer, man har haft i Canada og Brasilien. Skibene bliver forsinket af, at der skal fremskaffes dokumentation for, at kornet er sygdomsfrit og i øvrigt lever op til kvalitetskravene.

Fra Sydamerika forlyder det, at Argentina har afsluttet årets hvedehøst med et samlet resultat på 12,5 millioner ton, hvilket skal sammenlignes med sidste års 15,3 millioner tonn. Den mindre høst skal ses som en konsekvens af dels et mindre udbytte pr hektar fra 2,18 til 2,12 ton, men også som følge af et mindre areal med hvede.

Det ventes, at arealet med hvede til den kommende sæson vil blive yderligere reduceret. Mange farmere vælger hveden fra til fordel for soja, solsikke og majs. Argentina har tidligere været storleverandør til Brasilien, et marked der nu er overtaget af Rusland samt til de nordafrikanske lande i konkurrence med hvede fra EU.

Læs også