Smågrises produktionsværdi øges med foderadditiv

Landsudvalget for Svin har netop afsluttet en afprøvning af flere firmaprodukter i smågriseproduktionen. Foderadditivet Pioneer Feed ADD-s får bekræftet signifikant effekt.

Ved tilsætning af foderadditivet Pioneer Feed ADD-s til smågrise bliver der opnået en signifikant bedre produktionsværdi. Tilsvarende signifikans opnår benzoesyre. Benzoesyre er imidlertid ikke tilladt at tilsætte svinefoder.

Oplysningerne fremkommer i Meddelelse nr. 577 fra Landsudvalget for Svin, som blev offentliggjort i den forgangne uge, og omtaler en afprøvning (nr. 725) af fire forskellige firmaprodukter og en kontrolblanding til smågrise.

De to øvrige produkter, Ropadiar og Greenacid LBF, som indgik i afprøvningen, opnåede ikke signifikant virkning i forhold til kontrolgruppen.

Det primære formål var at skaffe dokumentation for produkternes effekt på grisenes produktionsværdi. Den beregnes på baggrund af daglig tilvækst og foderudnyttelse, men sekundært registreres tillige sygdomsbehandlinger og dødelighed.

Der var ikke forskel imellem grupperne i dødelighed eller i frekvens af behandlingen for diarré. Analyserne af næringsindholdet i fravænnings- og smågriseblandingen viste, at der generelt var god overensstemmelse mellem det beregnede og det analyserede indhold.

Ropadiar, som indeholder æteriske olier udvundet fra blandt andet oregano. Det tilsættes foderet for at stimulere grisenes appetit. Greenacic LBF, der indeholder myresyre, mælkesyre og smørsyre, og tilsættes for at konservere foderet. Pioneer Feed ADD-s indeholder planteekstrakter på bærestof og tilsættes for at stimulere appetitten hos smågrisene.

Benzoesyre indgik også som et produkt, da det tidligere (Meddelelse 490, 2000) har vist markant positiv effekt både på produktiviteten og antallet af diarrébehandling ved en dosering i fravænningsfoder. Som allerede nævnt er det i dag ikke tilladt at tilsætte benzoesyre til svinefoder.

Afprøvningen af produkterne blev gennemført i en besætning på Forsøgsstation Kronjyden med 165 grise pr. gruppe fordelt på 22 gentagelser pr. gruppe.

Ved sammenligning af produktionsværdien mellem kontrol og gruppe 2-5 skal der være en forskel i produktionsværdien på minimum 6,40 kr. pr. gris eller minimum 16 indekspoints, for at der er tale om statistisk sikker forskel. Denne status opnår Pioneer Feed ADD-s med indeks 118 - som er det højeste i afprøvningen - og benzoesyre med 116.

Beregning af den aktuelle produktionsværdi sker på baggrund af 5-ugers priser og de enkelte produkters pris. Også her er der med indeks 115 for Pioneer Feed ADD-s et klart resultat.

I forhold til kontrolgruppen blev produktionsværdien signifikant højere i de to grupper, hvor foderblandingen blev tilsat Pioneer Feed ADD-s og benzoesyre. Dette skyldes en højere daglig tilvækst og et lavere foderforbrug i den samlede vækstperiode, noteres det i Meddelelse nr. 577.

Læs også