Kører femårigt forsøg med pløjefri dyrkning

Amazones Johannes Mertz A/S, og tyske Amazonen-Werke ønsker i de kommende år at få etableret forsøg i Danmark på forskellige jordtyper for at indhente det bredest mulige erfaringsgrundlag om pløjefri dyrkning under danske forhold.

Forsøget skal løbe over fem år, og der arbejdes på at få det lokale planteavlskontor til som uvildig instans at stå for al dataindsamling og registrering i forbindelse med forsøget.

Klaus Olderog-Enge, der er tilknyttet Amazones udviklingsafdeling, og direktør Per Mertz, Johannes Mertz A/S, oplyser, at man i de kommende år ønsker at få etableret flere forsøg i Danmark på forskellige jordtyper for at indhente det bredest mulige erfaringsgrundlag om pløjefri dyrkning under danske forhold.

Forsøget omfatter seks forsøgsled. Alle parcellerne er efter høst kørt over med en stubharve i maksimalt seks centimeters dybde. Her har man sikret sig, at den forudgående afgrøde er høstet med en kort stub, og at halmen er kort snittet og jævnt fordelt i hele mejetærskerens arbejdsbredde.

Der indgår tre forskellige jordbehandlinger i forsøget: Pløjning, grubning i 15-18 centimeters dybde og harvning i 10-12 centimeters dybde.

Udover udbyttet registreres også energiforbruget i de forskellige dele af marken, da en del af det idemæssige grundland for at undlade pløjning er at spare energi.

- Det organiske materiale i form af halm skal så vidt muligt blive på marken. Dels for at stimulere mikroorganismernes aktivitet og dels for at sikre gode trivselsmuligheder for regnormene, hvis gange sørger for en god iltpassage og gør det lettere for planterødderne at trænge ned i jorden, forklarer Klaus Olderog-Enge, der har arbejdet med udvikling af pløjefri dyrkningssystemer i 15 år.

Hans opfattelse er, at pløjning dels har en ødelæggende virkning på jordstrukturen og dels hæmmer omsætningen af halm, som også er vigtig for at reducere risikoen for diverse svampesygdomme. På marker, hvor der ikke pløjes, hævder han, at der er regnorme i hele jordprofilen.

- Pløjefri dyrkning betyder, at landmanden når mere i marken, og at én traktor kan klare alle opgaverne. Desuden betyder den forbedrede jordstruktur, at man er mindre afhængig af vejret, da en regnbyge ikke gør så stor skade, forklarer Klaus Olderog-Enge.

Per Mertz oplyser, at interesserede forsøgsværter er velkomne til at kontakte Mertz med henblik på et samarbejde.

Læs også