Seruminstitut afkræves 1,6 million kr. for fejl

Holmegaards Rugeri fik for sent besked om, at en af de 11 afdelinger havde udviklet antistof mod blåvingesyge. Sagen ligger nu i Vestre Landsret.

Der er sket en fejl, som har kostet et rugeri et betydeligt tab. Så meget kan Statens Veterinære Seruminstitut i Århus og Holmegårds Rugeri i Sønderjylland blive enige om. Men det bliver Vestre Landsret, der må afgøre, hvad fejlen skal koste.

Holmegårds Rugeri er ikke selv i tvivl. Det krævede mindst 1,6 million kr., da sagen forleden kom for landsretten i Viborg, i erstatning, fordi seruminstituttet ikke i tide fandt ud af, at hønsene på en af rugeriets 11 afdelinger – den ved Løgumkloster – havde udviklet antistoffer mod blåvingesyge, smitsom blodmangel hos høns.

Hønsene skulle producere æg til udrugning, og hvis smitten overføres gennem ægget, kan det betyde stor dødelighed blandt kyllingerne. Sygdommen kan derimod ikke overføres til mennesker, og æggene kan bruges til industriformål, oplyser Ritzaus Bureau.

Høns skal vaccineres mod sygdommen på et bestemt tidspunkt, før de begynder at lægge æg, men på seruminstituttet aflæste man prøverne forkert og mente, at de havde udviklet antistofferne i tide.

Fejlen blev ikke opdaget, før æg fra hønsene var solgt til et rugeri, der skulle producere slagtekyllinger. Holmegårds Rugeri måtte erstatte dets tab og fik alt i alt udgifter på mindst 1,6 mio.

Ansvarets placering er man ikke uenige om, for seruminstituttet erkender fejlen, men det mener, at hønseriejeren kunne have begrænset tabet. Vestre Landsret vil afsige dom i sagen i løbet af fire-seks uger.

– Jeg har ingen kommentarer nu. Vi afventer rettens afgørelse, siger direktør Peter Jørgensen, Holmegårds Rugeri.

Uheldet har været ude efter Holmegård i år. I sommer mistede rugeriet en del indtægter på grund af Newcastle Disease – ikke, fordi nogen af dets egne besætninger var smittet, men fordi det tilfældigvis lå inden for en forbudszone omkring en smittet besætning. Men spørgsmålet om erstatning for dette tab kan ikke afgøres, før fristen for at søge erstatning efter de specielle regler i aftalen mellem fjerkræbranchen og fødevareministeriet udløber sidst i januar.

Læs også