Ministeren på lynvisit hos fynske kvægfolk

Mariann Fischer Boel indleder torsdagens årsmøde i Fællesudvalget for Kvæg i Fyns Amt, inden hun haster videre til topmødet i København.

På torsdag den 12. december afholdes det traditionelle årsmøde i Fællesudvalget for Kvæg i Fyns Amt på Hotel Nyborg Strand, og her er der en særlig grund til at stå endnu tidligere op for at få færdiggjort morgenarbejdet i stalden.

Klokken ni serveres kaffen i den julepyntede sal, og præcis kl. 9.15 går selveste fødevareminister Mariann Fischer Boel på talerstolen ved årsmødet.

- Det er en oplagt mulighed for os at få belyst de højaktuelle forhold i EU op til de afgørende møder om udvidelsen. Derfor håber jeg, at mange vil møde op og måske også benytte lejligheden til at stille ministeren spørgsmål i relation til kvægbrugets muligheder fremover.

- Som kvægbruger vil man naturligvis gerne vide, hvordan landbrugspolitikken vil se ud efter topmødet. Hvordan vil det gå med mælkeforordningerne og oksekødsordningerne? EU-problemstillingerne har vi ofte i tankerne hjemme på bedrifterne, ikke mindst når der skal bydes på mælkekvotebørsen, påpeger den fynske kvægformand, der også håber på at få belyst de veterinærmæssige forhold efter øst-udvidelsen.

Årsmødet fortsætter derefter med formandsberetningen, og her vil Lars Iversen berøre de skelsættende fynske begivenheder, som 2002 har budt på. Kvægavlsforeningen Fyn fyldte 25 år, men samtidig blev det besluttet at lade sig indlemme i den landsdækkende kvægavlsfusion og dermed nedlægge foreningen med virkning fra nytår.

Her op til årsmødet er Kvægavlskontoret i Odense flyttet til det nye center i Vissenbjerg. Det vil Lars Iversen ganske givet omtale, ligesom han vil komme ind på de mange veterinære forhold, blandt andet omkring BSE, BVD og salmonella, som de fynske kvægbrugere skal forholde sig til i dagligdagen.

Inden frokost uddeles fynsk kvægbrugs fornemmeste hædersbevisning, H.B. Kochs Mindelegat, til en person, som har ydet en særlig indsats for den lokale kvægsektor.

Mødet på Hotel Nyborg Strand er åbent for alle kvæginteresserede, og deltagelsen er gratis.

Men husk at møde til tiden - det vil sige kl. 9.00.

Til at repræsentere SDM i det nye landsdækkende regi blev udpeget Carsten Hedegaard, Herrested, og Flemming V. Pedersen, Håstrup. RDM-repræsentanterne bliver Lars Iversen, Stensby, og Lars Bebe, Bolteskov. Hos Jersey blev Mogens Jørgensen, Vormark, og Peter Høj, Broby, valgt. Endelig får Dansk Rødbroget Holstein Jens Bo, Roerslev, som fynsk repræsentant.

Det fynske medlem i repræsentantskabet indenfor kødkvæg udpeges senere.

Konstitueringen af bestyrelse og formandskab finder sted den 19. december.

Kvægavlsforeningen Danmark, der går i luften med virkning fra 1. januar 2003, er en fusion af de seks tilbageværende regionale kvægavlsforeninger, heriblandt Kvægavlsforeningen Fyn.

Læs også