Ubetinget støtte til Danish Crown ledelsen

GODT RUSTET: Fusionen mellem Steff Houlberg og Danish Crown har kostet andelshaverne penge. På lang sigt er det en rigtig beslutning, som vil give et positiv afkast, sagde Danish Crown ledelsen til sit repræsentantskab.

Den gamle historie om hønen og især grisen, der ved nærmere eftertanke afviser en fusion med det formål at producere morgenmad i form af æg og bacon, fordi den mener, det kan koste den livet, holder ikke mere.

Grisenes liv berettiges af at skulle ende på slagteriet. Det har selv foreningen Dyrenes Beskyttelse erkendt, idet de har tildelt en medarbejder hos Danish Crown i Tønder deres hædersbevisning.

- Det er nye tider, når en staldmand på et slagteri opnår anerkendelse fra Dyrenes Beskyttelse. Dyrene kommer der trods alt kun for at blive aflivet, sagde administrerende direktør Kjeld Johannesen med et skævt smil til de godt 400 deltagere ved Danish Crown repræsentantskabsmødet sidste torsdag i Herning.

I et særligt afsnit af sin beretning berettede Danish Crown direktøren om flere tiltag, hvor der er taget initiativer til at forbedre svinekødets positive omdømme i det danske samfund. For eksempel gode relationer til mesterkokke på en række anerkendte restauranter.

- Sjællænderne fandt sig i det for længe. De forsømte at stille de kritiske og ubehagelige spørgsmål til deres slagteriledelse. Derfor gik det så vidt.

- Vi har betalt en pris for den fusion. Også mere end vi på forhånd afsatte til fusionsomkostninger. Og til sjællænderne vil jeg gerne sige, kom dog herop og sig tak, lød Jens Erik Jensens opfordring.

- Og så lige en sidste præcisering. Jeg forstod vel formanden korrekt, når han sagde, at fusionen med Steff Houlberg var sidste led i koncernens strukturtilpasning.

- Det er jo heller ikke altid, at det tidspunkt nabogården derhjemme kommer til salg, passer ind vores egen strategiplan. Man har ikke altid særlig lang tid til at beslutte sig, sådan er virkeligheden nu engang.

På den måde undgik formanden at svare på spørgsmål om nye tiltag. Ejheller en direkte opfordring fra Hans Jacob Hansen, Haderslev om, at holde sig nord for grænsen og i øvrigt fokusere på at konsolidere sig.

- Jeg er ganske overbevist om, at uden den strukturtilpasning, vi nu har gennemført, ville alle i den danske svinekødsbranche, også udenfor Danish Crown, have befundet sig på et markant lavere niveau, lød det selvsikkert fra formanden.

Det endelig punktum i sagen med indlemmelsen af Steff Houlberg i Danish Crown satte dirigent og tidligere Steff Houlberg leverandør Erik Larsen, da han efter at have afsluttet sit hverv under repræsentantskabsmødet, idet han sagde:

- Jeg er ikke større end jeg godt kan sige tak til de oprindelige Danish Crown andelshavere, fordi de tillod os at fusionere. Det skal I have tak for, sagde han og fik som kvittering dagens største bifald fra forsamlingen.

Læs også