70 øre til svineproducenterne

Danish Crown betaler 1,2 mia. kroner i restbetaling til svineandelshaverne.

Til svineproducenterne udgør den samlede restbetaling langt den største del af beløbet, nemlig 1,06 mia. kroner. Det svarer ca. til halvdelen af det gennemsnitlige driftsresultat i hele det danske svineproducerende landbrug målt over de sidste 4 år – en sammenligning, der sætter andelsvirksomhedens betydning for den danske svinesektor i relief.

I forhold til det fusionerede selskabs åbningsbalance har Danish Crown i år kunnet øge konsolideringen, idet egenkapitalen er øget med 179,1 mio. kroner.

Danish Crown’s omsætning er i år øget fra 40,2 til 42,9 mia. kroner. Væksten skyldes især fusionen med Steff-Houlberg – i modsat retning trækker et betydeligt fald i de globale svinekødspriser.

- Vi har igen oplevet et år, hvor Danish Crown har haft førertrøjen på i den strukturudvikling, som nu efter et 30-årigt forløb har realiseret visionen om et samlet dansk slagteriselskab i international særklasse – faktisk verdens største kødeksporterende virksomhed. Fusionen med Steff-Houlberg er en investering i fremtiden, som vil blive til gavn for virksomheden og andelshaverne i det kommende år, siger Danish Crown’s formand Niels Mikkelsen.

- Vi har allerede set en vis stabilisering af priserne i dette efterår, og selvom vi fortsat må vente en delvis sæsonmæssig nedgang omkring årsskiftet, forventer vi, at prisudviklingen vender i det kommende år, og herefter vil bevæge sig opad gennem en periode, siger slagteriets administrerende direktør Kjeld Johannesen.

Danish Crown-koncernen, som er Danmarks tredjestørste virksomhed, ejes på andelsbasis af cirka 22.700 danske landmænd, og beskæftiger cirka 23.000 medarbejdere i ind- og udland. Danish Crown er Europas største kødvirksomhed, og er også på kødforædlingsområdet størst i Europa.

Læs også