Landbruget: Regeringen underminerer os

Anbefalingen af at satse på landdistriktsstøtten kommer i en dagsorden om EU’s landbrugspo-litik, vedtaget tirsdag af et bredt folketingsflertal inklusive regeringen.

- I februar fjernede regeringen de danske landmænds mulighed for at bruge EU’s strukturstøt-te, og i den netop vedtagne finanslov er muligheden for at bruge forbedringsstøtteordningen fjernet.

- Begge dele er elementer i landdistriktsstøtten, hvor EU giver tilskud, såfremt der også ydes tilskud nationalt. Disse ordninger understøtter netop investeringer i dyrevelfærd og miljø.

Nu går regeringen så ind og peger på, at EU’s landbrugsstøtte skal kanaliseres over i landdi-striktsstøtte, samtidig med at man fjerner ordningen på hjemmebane. På den måde bringer re-geringen erhvervet i en stadig ringere konkurrencesituation i forhold til landmænd i det øvrige EU. I landbruget støtter vi en aftrapning af landbrugsstøtten, men det er et paradoks, at rege-ringen går ud og underminerer vore muligheder for at konkurrere i et mere frit marked, kon-staterer Landbrugsraadets præsident.

Læs også