Østeuropæerne løber med kornhandlerne

Trods et pressede kornmarked i EU kan den danske planteavler glæde sig over, at prisfaldene på foderhvede fra England samt på møllehvede fra Frankrig ikke er slået 100 procent igennem på det danske kornmarked.

For eksempel blev det forleden bekendtgjort, at Ukraine havde afsluttet en handel med Ægypten på 350.000 ton møllehvede, og at den handel skulle ses som en test af leverancerne fra Ukraine. Falder testen ud til Ukraines fordel, venter ægypterne, at de vil købe op imod 3 millioner ton i dette høstår i Ukraine.

Ægypten har tidligere meddelt markedet, at landet vil hæve sin kornimport til 10 millioner ton i år. Dermed bliver de verdens største importør af korn.

På samme måde arbejder Rusland på at afslutte en handel med Iran om salg af i første omgang 500.000 tons hvede. På længere sigt håber russerne, at blive hovedleverandør til det 6 millioner ton store marked i Iran. Iran køber traditionelt hvede i Australien.

Ser man på eksporttallene fortæller de også en klar historie: I august blev der eksporteret 1,3 millioner ton ud af Ukraine. Det mente alle nok var maksimum for ukrainernes formåen. Men med en korneksport i september på 1,6 millioner ton, har ukrainerne vist, at deres kapacitet nok er større end først antaget.

Fra lokale kilder i Ukraine forlyder det, at til trods for, at man har haft stor succes med at finde nye afsætningskanaler for sin kornavl, er EU stadig den største aftager af ukrainsk korn med lande som Spanien, Portugal, Italien samt Grækenland og nu også Holland og Belgien, som de helt store kunder.

Sammenligner man eksporttallene fra Ukraine med de tilsvarende tal for for eksempel Frankrigs eksport, ser man, at franskmændene kun eksporterer godt 500.000 ton om måneden. Det til trods for at Frankrigs eksportmål for dette høstår er på 16 millioner ton. Til sammenligning er eksportmålet for ukrainerne 13 millioner ton.

Den gang var alle overbevist om, at tørken i USA, Canada og Australien med kraftigt stigende priser til følge, ville blive den helt store åbning for korn fra EU på verdensmarkedet.

Men det har vist sig, at køberne på verdensmarkedet har valgt det billigste alternativ til førnævnte lande frem for korn fra EU. EU-korn befinder sig prismæssigt cirka 20 dollar pr. ton over Østeuropa og cirka 50 dollar under USA, Canada og Australien.

I Danmark har vi været begunstiget af en stor eksport af møllehvede til Tyskland, som har fået et stort importbehov i forlængelse af den katastrofe høst, de oplevede i år, hvor kraftig regn igennem høstperioden ødelagde kvaliteten i deres avl.

Samtidig er vi i Danmark kommet i en situation, hvor vi har fået et væsentligt importbehov af foderkorn, som følge af at der i år har været et langt større areal med maltbyg på bekostning af foderhvede. Det betyder, at der på det danske kornmarked er tendens til, at det er importpriserne på foderbyg og foderhvede, som er prisdannende frem for eksportpriserne, som ellers normalt danner basis for grovvarens kalkulationer.

For det første forventningerne om, hvad en kommende rapport fra det amerikanske landbrugsministerium (USDA) vil vise. For det andet den igangværende høst i USA og det pres den lægger på priserne, samt om høsten vil kunne generere yderligere pres på markedet. Endelig for det tredje såkampagnen i Sydamerika, med størrelsen af det kommende areal i fokus.

Da alle ovenstående begivenheder alle er kendetegnet af, at vi stadig primært er før begivenheden, er markedet i en stemning fuld af forventninger, men med en del ubesvarede spørgsmål, hvor svaret på de spørgsmål givetvis vil udstikke retningen for den kommende periodes handel.

Forventningerne i markedet til den kommende USDA-rapport er, at den vil vise en lille reduktion i størrelsen af USA´s sojaavl i dette høstår sammenlignet med USDA´s september rapport. En forventning som er baseret på et fald i de afgrødekarakter, som ugentlig offentliggøres fra USDA samt udbyttemeldingerne fra de områder af sojabæltet, som har fået rigelig med vand i vækstsæsonen, der kan tyder på, at de udbytter ikke vil kunne opveje udbyttetabene i de områder, som har været ramt af tørke i august og september.

Den sidste vigtige indikator for den kommende periodes prisudvikling er vejret i Sydamerika og de muligheder og begrænsninger vejret giver få at få sået det rekordstore areal med sojabønner, som alle venter.

Læs også