De fynske Landboforeninger vil bestå

- Vi vil med fornyede kræfter samle den politiske indsats videre op i vores organisation samt i vores kontakt til amtet og myndighederne i øvrigt, sagde De fynske Landboforeningers formand, Niels Hansen, på fredagens delegeretmøde i Odense.

- I forsommeren blev der luftet nogle frustrationer om, hvorvidt der fra nytår 2003 var noget, der hed De fynske Landboforeninger, da vi i foreningen tilsyneladende ikke kunne blive enige om noget som helst i fællesskab, men at det enkelte selskab derimod brugte kræfterne på at profilere sig selv og sin forening.

- I forlængelse af denne konstatering konkluderedes det videre, at det dyrskue, der nys var blevet afholdt, nok også blev det sidste.

- Efter at vi som bekendt i en meget lang periode havde forhandlet om at samle syv fynske foreninger til en, og forslaget var faldet på generalforsamlingerne 29. februar 2000, samlede de syv foreninger sig umiddelbart efter i to selskaber. Patriotisk Selskab havde meldt ud, at de ikke ønskede at være med. Dermed er vi i dag samlet i tre selskaber på Fyn.

- Ud fra en erkendelse af den ændring, der er sket ved dannelse af tre fagligt stærke enheder, skulle vi også efterfølgende tilrette vore aktiviteter i De fynske Landboforeninger, fortsatte Niels Hansen.

- På sidste års delegeretmøde tilpassede vi vedtægterne, så det faglige islæt i bestyrelsen og foreningen er taget ud. Endvidere betyder ændringen en sikring af, at alle tre selskaber er repræsenteret i forretningsudvalget.

- Det er min opfattelse, at der er tilfredshed med ændringen, og jeg synes selv, at vi har et godt samarbejde i forretningsudvalg og bestyrelse.

Fra 1. januar 2003 er der ingen personer ansat i De fynske Landboforeninger i relation til kvæg og svin. Endvidere søger man at udlicitere en del af bogholderifunktionen.

Som afslutning på den gennemførte strukturtilpasning har De fynske Landboforeninger med virkning fra 1. oktober i år ansat Frans Erve som ny regionssekretær. (Læs portræt af Frans Erve på side 9)

- De fynske Landboforeninger vil fortsat eksistere, fastslog Niels Hansen videre, og vi vil med fornyede kræfter samle den politiske indsats videre op i vores organisation samt i vores kontakt til amtet og myndighederne i øvrigt. Det fynske Dyrskue fortsætter og udvikler sig i takt med tiden som vort absolut største arrangement og vindue udadtil.

- Det er nok de færreste, der synes, det var særlig smart, at Peter og Peder kom med deres erklæring om at ville sammenlægge de to organisationers sekretariater fra midtergangen i en bus i Kina. Der var et »demokratisk underskud« i den proces, bemærkede Niels Hansen, der dog samtidig slog fast, at man fra De fynske Landboforeninger går ind for forslaget.

- I øvrigt har vi et ganske fortrinligt samarbejde med Fyns Familielandbrug til daglig. Det gælder ikke mindst landboretsarbejdet, forholdet til amtet og samfundskontaktarbejdet. Vi går ind for at samle kræfterne i hovedorganisationerne under mottoet: »Mest indflydelse for hver krone.«

- Der er større forståelse for, at landbruget som erhverv skal gennemleve en udvikling som i det øvrige samfund. Mulighed for at udnytte moderne teknik, nye større stalde med bedre dyrevelfærd og bedre arbejdsforhold - og placeret med hensyn til både sårbar natur og gode naboer.

- Det kan alt sammen gå op i en højere enhed, hvis man vil. Det kræver, man anviser alternative placeringer for dem, der ligger i tæt bebyggelse eller op ad sårbar natur.

- I forbindelse med projektarbejdet har det fra Fyns Amt flere gange været nævnt, at man skønnede, at der de seneste 15 år har været en stigning i husdyrholdet på i alt ca. 15 procent. Det kunne få mange til at mene, at så måtte produktionen af kvælstof (N) fra husdyrholdet tilsvarende være øget med 15 procent, sagde Niels Hansen.

- Som følge af ændrede fodrings- og produktionsforhold har der totalt fra husdyrholdet været et fald i N-udskillelsen på 13 procent til trods for flere DE. Ifølge Plantedirektoratets officielle statistik er indkøbt N i handelsgødning i Fyns Amt over årene faldet fra 31.732 ton til 22.591 ton.

- Jeg synes, det er fantastisk flot, at vi har kunnet hæve produktionen uden samtidig at øge trykket af husdyrgødningen. Jeg vover den påstand, at etableringen af større stalde og koncentration af produktionen er en fordel for miljøet.

- Faktisk burde flaget gå til tops på Amtsgården, hver gang man har godkendt et sådant projekt til glæde for miljøet, erklærede De fynske Landboforeningers formand.

Læs også