VVM spænder ben for byggefirmaerne

Byggefirmaerne har ligesom landbruget VVM problematikken tæt inde på livet. Ryger et staldbyggeri ind i VVM-møllen, kan det slå firmaernes planlægning i stykker.

Det er ikke kun landmænd, som er utilfredse med lange sagsbehandlingstider i amtet. Byggefirmaerne oplever også skår i deres planlægning, når myndighedsbehandlingen i forbindelse med staldbyggeri trækker ud på grund af de nye VVM-regler, der trådte i kraft for tre år siden.

- VVM-problematikken påvirker os meget, fordi vi har temmelig meget landbrugsbyggeri, siger Tage Hansen, der sammen med sin bror, Bjarne Hansen, ejer og driver murer- og entreprenørfirmaet Ejvind Hansen i Kværndrup.

30-40 procent af omsætningen i det midtfynske firma stammer fra landbruget. Firmaet bygger både svine- og kvægstalde, men er først og fremmest kendt for staldbyggeri til de fynske kvægbønder. Hvis byggeriet vel at mærke ikke bliver stoppet, inden det kommer i gang.

- Alene i år har vi haft to nye kostalde, som er blevet stoppet på grund af VVM. Så vi har problematikken tæt inde på livet. Sidste år havde vi også et staldbyggeri, som vi skulle have været i gang med i det tidlige forår. Det blev også stoppet af VVM og kom først i gang efter sommerferien, fortæller Tage Hansen.

- Landmanden, tilføjer han, var lige ved at gå i panik, fordi han var bange for, at det hele glippede for ham. Og hvad så? For mange landmænd betyder et »nej«, at de lige så godt kan lukke og slukke for deres landbrug.

- I februar i år skulle vi have været i gang med en større kvægstald til 140 dyreenheder. Vi var klar og havde ikke så meget andet at lave på det tidspunkt i foråret, hvor byggebranchen lå mere eller mindre underdrejet. Så det passede os utrolig fint.

- Derfor kom det som et chok, da jeg læste i avisen, at projektet skulle til VVM-vurdering. Det giver et gevaldigt hul i planlægningen, når en sag pludselig skubbes flere måneder eller mere ud i fremtiden. Så står man der med et byggesjak, som man skal finde andet arbejde til. Det er møgirriterende og gør planlægningen meget vanskelig, siger Tage Hansen.

- Det var en streg i regningen for os. Men det er jo endnu værre for landmanden. For ham handler det om hans fortsatte eksistens. Nu ligger sagen hos amtet, og vi ved ikke, hvad der sker med den, siger Tage Hansen, der havde håbet på større fleksibilitet i amtet efter formandsskiftet i amtets Teknik- og Miljøudvalg.

- Men det kører nøjagtigt, som det altid har gjort. Der er ingen ændringer sket, konstaterer han.

- Vi bruger mange timer i projekteringsfasen. Og det koster naturligvis, siger Tage Hansen, som vurderer, at projekteringen af et staldbyggeri beløber sig til mellem 20.000 til 50.000 kroner alt efter projektets størrelse og karakter.

- Selvfølgelig skal vi passe på miljøet. Det er jeg fuldstændig enig i. Men jeg kan ikke forstå, at det skal tage så lang tid at behandle sagerne. Det kan simpelthen ikke passe. Den naturlige løsning ville være at sætte mere mandskab på. Det ved jeg også, at landmændene sukker efter, siger Tage Hansen.

Han mener også, at der bør indføres nogle bagatelgrænser i hele miljøgodkendelsesproceduren.

- En landmand, der udvider fra 140 til 180 dyreenheder på en ejendom, hvor der har været dyrket landbrug i mange år, skulle kunne få en hurtig godkendelse fra kommunen, hvis forholdet mellem jord og dyr er overholdt, og han i øvrigt overholder alle lovens krav. Men det er som om, ingen tør tage ansvar i kommunerne. Alt bliver sendt til amtet. Og der står vi så i dag, siger Tage Hansen.

Læs også