Mistanke om IBR i forbindelse med import af kvæg

Det mistænkte dyr er transporteret til Danmark sammen med 7 andre dyr, som er opstaldet i isolation i 4 forskellige besætninger.

Besætningerne er blevet lukket for til- og fraførsel af dyr indtil tirsdag, hvor det endelige resultat af undersøgelsen vil foreligge.

Danmark blev erklæret fri for IBR i 1991, men der har været enkelte smittede besætninger i 1995 og 2000. I foråret 2002 blev 3 besætninger i Sønderjylland fundet positive.

Siden 1991 har det været gældende, at levende kreaturer importeret til Danmark fra andre EU-lande skal være testet fri for IBR i det land, hvor kreaturerne kommer fra.

IBR er en virusinfektion, der kun angriber kvæg. Kontakt med smittede dyr udgør ikke nogen sundhedsmæssig risiko for mennesker. Mælk og kød fra dyr smittet med IBR udgør heller ingen risiko.

Læs også