Agrogården holder fast i kvægbrugsrådgivningen

Samarbejde men ikke sammenlægning. Sådan lyder svaret til en gruppe kvægbrugere i Agrogården, som vil have kvægbrugsrådgivningen samlet ét sted på Fyn.

Der skal fortsat sidde kvægbrugsrådgivere på Agrogården. Det slår foreningens formand, Kurt Nissen, fast efter et møde i onsdags, hvor en gruppe kvægbrugere argumenterede for at samle kvægbrugsrådgivningen ét sted på Fyn.

- Vi vil ikke afgive kvægbrugsrådgivningen på Agrogården. Vi vil gerne samarbejde med Nordvestfyn - og gerne i en struktur med en fælles kvægbrugsledelse - men vi har ingen forestillinger om, at vores medarbejdere skal flytte til Vissenbjerg, siger Kurt Nissen efter mødet, hvor omkring 50 kvægbrugere fra Midt- og Sydfyn var troppet op for at give deres mening til kende.

- Vi skal have en dialog i gang med Nordvestfyn. Vi ønsker tingene samlet, så vi kan få en så rationel kvægbrugsrådgivning som muligt. Ellers ender det med, at vi slet ingen kvægbrugsrådgivning har på Fyn, siger Leif Sørensen, som henviser til strukturudviklingens klare tale. Den siger, at der kun vil være 534 kvægbesætninger tilbage på Fyn, når vi når frem til den 1. oktober. Samtidig er antallet af førstegangsinsemineringer faldet til 55.000.

- Og den udvikling vil fortsætte. Vi kommer meget længere ned, siger Leif Sørensen, som forventer, at der om bare tre-fire år kun vil være 200-300 kvægbesætninger tilbage på Fyn.

- Ellers har vi ikke mere en firstrenget rådgivningsmodel. Og hvis kvægbrugsrådgivningen rykker til Vissenbjerg, er jeg bange for, at mange kvægbrugere vil flytte deres økonomi- og planterådgivning med også. Og så begynder grundlaget for at bevare Agrogården at forsvinde, siger Jan Strandhave.

- Vores strategi er klar, understreger han, Agrogårdens kvægbrugere kan ikke her-og-nu være interesseret i at tage kvægbrugsrådgivningen væk fra regnskabet og planteavlen.

- Vi vil tilstræbe et tæt samarbejde med kvægbrugsrådgiverne i Nordvest. Samtidig vil vi arbejde videre med de muligheder, der ligger i »Partnerskab i Rådgivningen«. Uanset om vi slår os sammen på Fyn, så er der også behov for rådgivning udefra - for eksempel i forbindelse med specialproduktioner, siger Kurt Nissen.

Partnerskab i Rådgivningen er et projekt, som Landbrugets Rådgivningscenter arbejder med at realisere. Ifølge planen skal der etableres en række landsdækkende specialistgrupper på udvalgte områder.

En specialistgruppe kan bestå af fire-seks medarbejdere, både fra lokale foreninger og Landbrugets Rådgivningscenter. Grupperne skal løse specialistopgaver - for eksempel indenfor kvægbrugsområdet - ude i lokalforeningerne. Kort og godt handler det om et tættere samspil mellem den lokale og den landsdækkende del af rådgivningstjenesten.

Læs også