Spild mere korn - og tjen mere

2002 bliver økonomisk dårligt år for planteavlerne, forudser Landbrugets Rådgivningscenter. Centeret giver i en ny pjece råd om, hvordan man kan tilpasse sin produktion til de magre tider. Spild noget mere korn, lyder et af rådene.

Sådan lyder budskabet fra konsulent Erik Sandal, Landskontoret for Planteavl i pjecen »Produktionsøkonomi – Planteavl«.

Ifølge beregninger fra Landskontoret kan det således langt bedre betale sig at træde sømmet i bund og få høstet i en fart, end at snøvle af sted for at få det sidste korn med sig hjem.

- Når spildet stiger fra 1 procent til 2 procent, øges høstkapaciteten typisk med 20 procent. Denne ekstra kapacitet kan landmanden for eksempel bruge til at få høsten i hus, mens kornet er tørt.

- Vi har lavet et regneeksempel, der viser, at allerede ved en sparet tørringsomkostning på 3 kroner pr. hkg vil det være lønsomt at acceptere et spild på 2 procent. Ved en tørringsudgift på 5 kr. pr. hkg er fordelen på 14.000 kr. og ved 8 kr. pr. hkg 26.000 kr, siger Erik Sandal.

- Endelig vil landmænd med en mejetærsker med lidt for lille kapacitet kunne have fordel af at acceptere øget spild. Der kan ligge en økonomisk gevinst i at spare omkostningerne til maskinstation eller investeringen i en større mejetærsker, viser beregningerne.

- Regneeksemplet viser klart, at øget spild i nogle sammenhænge kan være en økonomisk fordel. Men den enkelte landmand skal naturligvis have lavet beregningerne med udgangspunkt i sine egne driftsbetingelser, slutter Erik Sandal.

Prognosen, der er lavet i juni, offentliggøres i den nævnte pjece. Prognosen dækker seks salgsafgrøder: Vinterhvede, vårbyg, vinterbyg, vinterrug, vinterraps og markærter. Produktionsøkonomigruppen forventer et fald i dækningsbidraget for alle afgrøder i forhold til 2001.

- I skrivende stund er der endda tegn på, at faldet i dækningsbidraget kan blive endnu større, lyder de dystre fremtidsudsigter fra Skejby.

- Det forringede dækningsbidrag skyldes først og fremmest, at salgspriserne forventes at falde kraftigt i 2002. Det sker som en følge af den lavere garanterede minimumspris fra EU. Endvidere forudsætter vi en stærkere euro og et bedre europæisk høstresultat end i 2001. Dermed forventes effekten af de reducerede minimumspriser at slå igennem, pointerer projektleder Heidi Hundrup fra Produktionsøkonomigruppen.

For 2003 forventer Landbrugets Rådgivningscenter et beskedent fald i kornpriserne og svagt stigende priser på markærter og vinterraps

Læs også