De store kornlande nedjusterer høstforventningerne

OP OG NED: Amerikanerne, australierne og ukrainerne har alle skruet ned for forventningerne til den kommende kornhøst. I EU-landene ventes derimod storhøst, og nu er fokus rettet mod kvaliteten. Sojamarkedet har været afventende.

Dermed er fokus nu rettet imod kvaliteten af den kommende høst, hvor markedet frygter, at en stor avl er lig med lavere proteinprocenter i det høstede korn.

De mest markante nyheder kommer fra EU’s konkurrenter på verdensmarkedet, med nedjustering af forventningerne til den kommende høst i både Ukraine, Australien og USA.

Ukraines største landbrugsrådgivningsselskab UkrAgroConsult nedjustere atter sine forventninger til den kommende avls størrelse i Ukraine. Avlen af hvede justeres ned fra tidligere skøn på 19,0 millioner tons til nu 17,2 millioner tons. Forventningerne til den samlede avl estimeres nu til 32 imod 35,5 millioner tons i tidligere estimater fra UkrAgroConsult. 2001-høsten lå på 39,7 millioner tons.

Det mindre areal med hvede har nu udløst de første officielle nedjusteringer af den kommende hvedeavl i Australien fra 23,97 millioner tons til 20,46 millioner tons. Samtidig nedjusteres bygavlen fra 6,48 millioner tons til 6,12 millioner tons.

I onsdags kom USDA´s (US Department of Agriculture) månedlige rapport over udbud og efterspørgsel med dårlige tal for den kommende avl af hvede og majs i USA. Det fik priserne på hvede og majs til at stige markant i onsdags på de amerikanske hvedebørser.

USDA har også lavere forventninger til avlen i Australien, som de sætter ned med 1,5 millioner tons til 23 millioner tons i forhold til deres maj skøn. Hvedeavlen i Ukraine skønner USDA til 18 millioner tons eller 0,5 millioner tons lavere end deres skøn i maj.

Hvedeudbyttet i Rusland, Canada og Argentina har USDA ikke ændringer til, som de fortsat forventer bliver på henholdsvis 41, 24 og 15,5 millioner tons. Den sidste af de førende hvedeeksportører, nemlig EU, har USDA til gengæld højere forventninger til. EU’s hvedeavl estimerer USDA til at blive på 107,5 millioner tons eller 1,5 millioner tons mere end de estimerede i maj.

Som det så ofte går i den type markedssituation, medfører det svagt faldende priser. Samtidig har de fleste handlende haft en afventende holdning op til USDA’s månedsrapport over det globale udbud og efterspørgsel på soja, som blev frigivet i onsdags.

USDA-rapporten var i sig selv neutral, men den indeholdt ikke de revideringer af udbuddet og efterspørgslen, som markedet havde ventet. Tager man markedsdeltagernes briller af, og kigger på rapporten med neutrale øjne, så ser man en rapport uden de store ændringer i forhold til maj-rapporten.

På udbyttesiden har USDA ingen ændringer til deres forventninger om avlens størrelse i de tre førende sojaproducerende lande USA, Brasilien og Argentina. USDA forventer fortsat, at de lande kommer til at avle henholdsvis 76,1, 43,5 og 29,5 millioner tons sojabønner i dette høstår.

På afsætningssiden var det forventet, at USDA ville nedjusterer deres forventninger til Kinas importbehov, men det skete ikke. USDA forventer fortsat, at Kina kommer til at importerer 11 millioner tons sojabønner (Kina er i praksis selvforsynende med sojaskrå).

Importbehovet til EU forventer USDA vil falde fra 20,72 til 20,68 millioner tons sojabønner samt fra 21,43 til 21,03 millioner tons sojaskrå. At faldet er størst på skrå, skal givetvis ses i sammenhæng med de faldende svinekødspriser.

At USDA ikke nedjusterede deres forventninger til Kinas importbehov blev opfattet positivt i markedet, da Kina tidligere har sagt, at de næppe kommer til at importerer mere end 9 millioner tons sojabønner i dette høstår.

Af nyheder, som virker negativt på priserne, er, at den internationale valutafund har planlagt besøg i Argentina, hvor et hjælpeprogram til landets anstrengte økonomi angiveligt skulle være på dagsordnen. Samtidig er den brasilianske valuta fortsat presset, hvilket øger Brasiliens konkurrenceevne på eksportmarkederne.

Endelig bliver priserne presset af, at man nu er tæt ved at have overstået tilsåningen af soja i USA, vel at mærke rettidigt trods forsinkelser tidligere på sæsonen samt ideelt vejr over sojabæltet med en passende afstemt mængde af vand og varme.

N.B. USDA rapporterne findes i deres fulde omfang på internetadresserne www.usda.gov eller på www.agrocom.dk.

Læs også