Bekymring over overdrev

Dansk Familielandbrugs næstformand opfordrer miljøministeren til hurtigst muligt at præcisere lovgivningen omkring naturarealer.

- Det er med beklagelse, at vi efter en principiel afgørelse i Naturklagenævnet kan konstatere, at et stort antal naturarealer risikerer at blive pløjet op, lyder der fra landboorganisationen.

Niels Chr. Larsen, næstformand i Dansk Familielandbrug, kalder det bagstræberisk, når Naturklagenævnet nu har slået fast, at kun såkaldt egentlige kulturhistoriske overdrev er beskyttet af naturbeskyttelsesloven.

- Det passer dårligt til en tid, hvor vi i landbruget og på fælles europæisk plan søger at fremme det multifunktionelle landbrug med øget vægt på naturindhold og biologisk mangfoldighed, siger Niels Chr. Larsen.

- Til gengæld forudser jeg, at der kan være husdyrproducenter, der står foran udvidelser af produktionen, som kan blive fristet til at fjerne naturarealerne. I forbindelse med de nødvendige godkendelser af produktionen, blandt andet VVM-vurderingerne, lægger kommuner og amter ofte tilstedeværelsen af et naturareal til grund for afslag på tilladelser - selv når det gælder mindre justeringer i produktionen på ganske almindelige landbrug.

Dansk Familielandbrugs næstformand opfordrer på den baggrund miljøministeren til hurtigst muligt at præcisere lovgivningen omkring naturarealerne, men nok så væsentligt også reglerne for godkendelser af husdyrproduktionen.

- Vi må hurtigst muligt have fjernet den usikkerhed, der længe har hersket for den enkelte husdyrproducent, og som nu også gælder for de danske naturarealer.

Læs også