BSE-mistanke ved Herning

Koen har opholdt sig i oprindelsesbesætningen siden fødslen. Besætningen, som ligger i Fødevareregion Hernings område, er blevet lukket.

Undersøgelsesresultaterne betyder, at der bliver foretaget yderligere undersøgelser på Danmarks Veterinærinstitut. Et foreløbigt resultat vil tidligst foreligge tirsdag eftermiddag den 28. maj.

Der er tidligere fundet positive prøver ved de rutinemæssige BSE-undersøgelser, der skal laves af alle kreaturer over 30 måneder, som bliver slagtet. Der er foreløbig fundet fire positive BSE-tilfælde ved disse undersøgelser. I alt er der konstateret BSE hos otte danskfødte køer i Danmark. Udover de fire tilfælde hos normale slagtedyr er der fundet fire tilfælde blandt selvdøde og syge kreaturer.

Læs også