Den vestjyske gazelle haster derudad

Et landbrug og en maskinstation i hurtig og sund vækst har hjembragt æren af at få betegnelsen »Landbrugsgazelle« til en vestjysk gårdejer.

Han er beskedenheden selv og kan slet ikke forstå, at der skal så meget postyr til, bare fordi han har en god økonomi. Ikke desto mindre drog landmand og maskinstationsejer Bjarne Nielsen, Kjelst ved Billum, fra det yderste af det vestjyske til det yderste af det østdanske for at modtage sin præmie.

Den driftige unge mand tog til storbyen, nærmere betegnet København, for her at komme til møde med selveste fødevareministeren, Mariann Fischer Boel (V), og Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke, fordi han er udpeget som en af Danmarks »Landbrugsgazeller«.

- Vi fik et brev om, at der var 80 landbrug på landsplan, der var i betragtning, og om vi var interesseret i at være med i konkurrencen, fortæller Bjarne Nielsen, der stadig var lidt forbløffet over situationen, da Landbrug Syd talte med ham, dagen før han skulle til København. På det tidspunkt havde han lige fået at vide, at han var udpeget som en blandt de blot otte landbrug, der i år er tildelt æren af at være »Landbrugsgazeller«.

Som en gazelle på Afrikas savanne hurtigt farer fremad og af sted, er udviklingen i Bjarne Nielsens virksomhed også gået meget stærkt og i den rigtig retning.

Han og ægtefællen Lene købte gården for seks år siden. Da var der ingen dyr og 25 hektar jord. Det første år producerede de 500 slagtesvin, men siden da er der roligt men støt sket udvidelser. I 1997 blev der bygget en ny svinestald, og allerede to år senere blev der bygget til den. Lige for tiden er der atter staldbyggerod på gårdspladsen.

Nu produceres der 3200 slagtesvin om året, og der dyrkes 66 hektar, hvoraf de 41 er forpagtet. Udover svineproduktionen driver Bjarne Nielsen maskinstation.

En vækstrate på 423 procent fra 1997 til 2000, en omsætning på 2.102.764 kroner i 2000 og et gennemsnitlig resultat efter finansiering i perioden 1997-2000 på 57.559 kroner er de tal, som Bjarne Nielsen har opnået i sine første år som landmand og maskinstationsejer.

Den gode og sikre økonomiske udvikling skyldes dels, at Bjarne Nielsen så vidt muligt kun udvider eller køber nyt grej uden at skulle ud og låne til det. Derudover sparer han en del penge ved selv at udføre meget af arbejdet.

Som udlært smed foretager han langt de fleste af de reparationer, der skal til i forbindelse med maskinstationen, så også her holdes omkostningerne nede. Maskinerne er fortrinsvis købt som brugte.

Stalden har han bygget en del af selv, og der er ikke brugt penge på andet end det funktionelle. Bygningen er en stålbuehal uden spaltegulv, så bygningen kan bruges til andet, hvis der en dag ikke skal gå grise derinde. Svinene går i dybstrøelse, og hele den ene side er åben i halv højde til Guds frie natur, så frisk luft strømmer ind. Det sunde klima med halm til beskæftigelse gør, at grisene trives, og der stort set ingen dyrlægeregninger er.

- Jeg vil ikke have flere folk ansat. Jeg vil gerne selv fastholde kontakten til kunderne, forsikrer Bjarne Nielsen.

Læs også